Korzystanie z Serwisu

Informacje prawne

Regulamin

I. Definicje.

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego sklep.espedytor.pl, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. Sprzedawca - Firma PRYM Bożena Wyciślok, NIP 627-164-02-46, REGON: 240516350, e-mail: sklep@espedytor.pl.pl.
 2. Sklep - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej sklep.espedytor.pl oraz jej podstronach,
 3. Klient - każda osoba, która złożyła zamówienie w Sklepie,
 4. Konsument - osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.
 5. Zewnętrzny Kanał Płatności - akceptowana przez Sprzedawcę metoda dokonywania płatności za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy. Zasady dokonywania płatności przy użyciu Zewnętrznego Kanału Płatności określa odpowiedni regulamin danego dostawcy.

II. Postanowienia ogólne.

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

§ 5

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu odpowiedniego formularza.

§ 6

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 8 - § 10 Polityki prywatności i plików cookies.

III. Złożenie i przyjęcie zamówienia.

§ 7

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po podaniu wszystkich danych do realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 8

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony Kupuję znajdującej się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.
 3. Po dodaniu towarów do koszyka Klient powinien wybrać sposób dostawy, podać dane nabywcy, dane do faktury (opcjonalnie) oraz adres dostawy (w przypadku wysyłki) albo imię i nazwisko osoby odbierającej (w przypadku odbioru osobistego). Dane są niezbędne do złożenia zamówienia. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić oraz wypełnieniu formularza, o którym mowa w postanowieniu ustępu 3 powyżej, należy wybrać sposób dostawy i płatności.
  Klient ma możliwość wybrania jednego z następujących sposobów płatności:
  1. przedpłata przelewem tradycyjnym - Sprzedawca zwraca uwagę, że w przypadku wyboru tej formy płatności wysyłka zamówionych towarów nastąpi dopiero po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  2. przedpłata Zewnętrznym Kanałem Płatności - Paybynet,
  3. przesyłka za pobraniem - Sprzedawca zwraca uwagę, że w przypadku tej formy płatności, do wartości zamówienia zostaną doliczone dodatkowe koszty w wysokości 10zł; ta forma płatności jest dotępna tylko dla klientów, którzy zrealizowali choć jedno zamówienie w sklepie i potwierdzili telefonicznie (tel.660 096619) możliwość tej formy zapłaty;
  4. zapłata gotówką przy osobistym odbiorze towarów.
  Klient ma możliwość wybrania jednego z następujących sposobów dostawy:
  1. przesyłka kurierska - wysyłki realizujemy firmami kurierskimi FEDEX lub DPD, darmowa dostawa dla zamówień powyżej 600.00zł, koszt transportu dla zamówień do 600.00zł włącznie wynosi 14.99zł,
  2. odbiór osobisty - Sprzedawca zwraca uwagę, że w przypadku tej formy dostawy odbiór towaru odbywa się z naszego magazynu zewnętrznego w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 219/223 (Pn.-Pt. 08:00-16:00) po wcześniejszym potwierdzeniu przez Sklep możliwości odbioru.
 5. Następnie należy kliknąć przycisk Podsumowanie zamówienia. W rubryce Wartość zamówienia podana jest kwota uwzględniająca ceny towarów dodanych do koszyka, cenę dostawy oraz cenę wybranego sposobu płatności.
 6. Wyświetlony w podsumowaniu koszyk towarów wraz z podaniem ich ilości, a także cen oraz ceną dostawy i wybranym sposobem płatności wraz z jego kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.
 7. Na tym etapie składania zamówienia należy sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku Kup-Teraz. Kliknięcie przycisku Kup-Teraz powoduje złożenie przez Klienta, Sprzedawcy oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku. Składane zamówienie jest związane z obowiązkiem zapłaty.
 8. Po złożeniu zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, co powoduje związanie Klienta ofertą. Sprzedawca prześle także do Klienta mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta oraz podsumowaniem jego treści. E-mail ten nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta.
 9. Następnie Sprzedawca potwierdzi e-mailem, wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w zamówieniu, przyjęcie oferty złożonej przez Klienta. Z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta, w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Klienta, wówczas prześle do niego e-mail z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i przyczynach takiego kroku.
 10. E-mail potwierdzający przyjęcie przez Sprzedającego oferty Klienta, o którym mowa w ustępie powyżej zawierać będzie dodatkowo informacje niezbędne do dokonania przez Klienta wpłaty, w przypadku wyboru sposobu płatności na rachunek bankowy Sprzedającego.
 11. Następnie Sprzedawca potwierdzi e-mailem wysłanie zamówionych towarów do Klienta na wskazany w formularzu adres albo prześle zaproszenie do odbioru towaru (w przypadku odbioru osobistego).

§ 9

 1. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
 2. Dostawy są realizowane wyłącznie na terytorium Polski. Klienci zainteresowani dostawą poza terytorium Polski proszeni są o indywidualny kontakt ze Sprzedawcą.

§ 10

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

IV. Zwroty i reklamacje.

§ 11

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane partiami lub w częściach, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem sklep.espedytor.pl/oswiadczenie.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się on z powstaniem dla Konsumenta dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 12

 1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: reklamacje@espedytor.pl, osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a, bądź w innej formie.
 3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

V. Postanowienia końcowe.

§ 13

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 14

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie sklep.espedytor.pl/info_prawne.Polityka prywatności i plików cookies

I. Postanowienie wstępne.

§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800) spółka Lucky Star Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-619), ul. Pogonowskiego 56-58, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000147799, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 729-10-15-090, REGON: 471057593, kapitał zakładowy: 666 000,00 zł, e-mail: sklep@espedytor.pl, zwana dalej Wykonawcą, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej Polityką.

§ 2

 1. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu sklep.espedytor.pl.
 2. Pojęcie Użytkownika oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

II. Dane osobowe.

§ 3

 1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Wykonawcę za pośrednictwem Sklepu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne. Podanie ich jest jednak konieczne do świadczenia usług przez Wykonawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z Wykonawcą są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.zm).

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Wykonawca.
 2. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

§ 5

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wykonawcy.

§ 6

Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.

§ 7

Dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

III. Pliki cookies.

§ 8

 1. Wykonawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy.
 2. Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: personalizacji, indywidualizacji usługi, analityki, zapamiętywania preferencji Użytkownika.

§ 9

 1. Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 10

Wykonawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować przerwanie sesji.

IV. Dane zawarte w logach systemowych.

§ 11

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

V. Środki techniczne stosowane przez Wykonawcę.

§ 12

Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

VI. Inne.

§ 13

Użytkownik nie ma możliwość korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 14

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: sklep@espedytor.pl.
 2. Polityka znajduje się na stronie sklep.espedytor.pl/info_prawne.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży


!
Kontynuuj
Kategorie
Dętki-> (137)
Felgi-> (29)
Inne-> (23)
Opony-> (2900)
Producent
Szukaj
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Akceptujemy
1 x &Opona WINDFORCE 215/35ZR18 CATCHPOWER 84W XL TL #E WI123H1
2 x Opona WINDFORCE 175/65R15 CATCHGRE GP100 84H TL #E WI108H1
2 x ITP TERRACROSS R/T 26x9R14(230/65R14) TL 48N 6PR 5E0411 E# Made
3 x &Opona WINDFORCE 215/60R17 PERFORMAX SUV 96H TL #E WI348H1
5 x WINDFORCE 305/35R24 CATCHPOWER SUV 112V XL TL #E WI532H1
2 x WINDFORCE 155/65R13 CATCHGRE GP100 73T TL #E WI103H1
3 x &Opona WINDFORCE 285/65R17 PERFORMAX SUV 116H TL #E WI350H1
2 x WINDFORCE 195/60R15 CATCHGRE GP100 88V TL #E WI277H1
2 x WINDFORCE 295/35ZR21 CATCHPOWER SUV 107W XL TL #E WI523H1
1 x WINDFORCE 195/50R15 BLAZER UHP 82V TL #E 2W076H1
4 x Opona WINDFORCE 245/60R18 PERFORMAX SUV 105H TL #E WI922H1
2 x WINDFORCE 165/65R13 CATCHGRE GP100 77T TL #E WI045H1
2 x WINDFORCE 195/80R15C MILE MAX 106/104R TL #E WI026H1
1 x WINDFORCE 165/60R15 CATCHFORS PCR 77H TL #E 4WI1122H1
1 x Opona WINDFORCE 235/65R16C MILE MAX 115/113R TL #E WI036H1
2 x WINDFORCE 195/70R15C MILE MAX 104/102R TL #E WI025H1
3 x Opona WINDFORCE 225/55R18 PERFORMAX SUV 98H TL #E 1WI632H1
2 x Dętka JOURNEY 4.80/4.00-8 TR87BU TUBE
3 x Dętka KENDA 130/90-17 (4.50/5.00-17) TR-6 TUFF TUBE 2,4mm
2 x Dętka KENDA 20x8.00-8 TR13
4 x Dętka JOURNEY 3.50/4.00-8 TR13BU TUBE
2 x Dętka KENDA 18x7.00-8 TR-6
7 x Dętka KENDA 22x8.00-10 TR-6
4 x Dętka JOURNEY 5.00-8 TR13BU TUBE
6 x Dętka JOURNEY 2.80/2.50-4 TR87BU TUBE
4 x Dętka KENDA 3.50-8 TR-13 1,3mm
1 x RADAR 215/35ZR18 Dimax R8 84Y X TL #E M+S DSC0590
2 x Dętka KENDA 2.50/2.75-18 TR-4 1,3mm
3 x Dętka KENDA 3.25/3.50-21 TR-4 1,3mm
3 x Dętka KENDA 110/120/100-18 TR-6 TUFF TUBE 2,4mm
4 x Nakrętki ITP 1/2"-20 FLAT 16 sztuk
3 x RADAR 235/40ZR18 Dimax R8 95Y XL #E M+S DSC0371
1 x KENDA BEAR CLAW HTR K587 26x11R12 55N 8PR TL #E
5 x Dętka KENDA 21x7.00-10 TR-6
3 x WINDFORCE 185/65R15 CATCHGRE GP100 88H TL #E WI005h1
2 x Dętka KENDA 4.50/5.10-18 (110/120/100-18) TR-6 1,3mm
2 x DURO DI2003 Black Hawk 22x10-10 2PR 32J #E
1 x DURO DI2010 BUFFALO 26x9R14 6PR NHS
2 x DURO DI2010 BUFFALO 24x11-12 45J 4PR E#
1 x DURO DI2010 BUFFALO 26x11R12 55J 6PR #E
2 x RADAR 125/80R12 Dimax Classic 62S TL White Wall (30 mm) M+S RGC0
1 x RADAR 195/70R14 Dimax Classic 91V TL M+S RNC0069
1 x DURO HF903 120/70-12 56J E#
1 x DURO HF253 5.00-10 4PR TT
3 x RADAR 215/60R17C ARGONITE RV-4 109/107T 8PR TL #E M+S RGD0053
2 x RADAR 235/60R17C ARGONITE RV-4 117/115S TL #E M+S RGD0034
2 x LINGLONG 215/50R17 GREEN-Max Winter UHP 95V XL TL #E 3PMSF 22100
3 x Opona WINDFORCE 275/60R18 PERFORMAX SUV 113H TL #E WI782H1
1 x LINGLONG 195/80R14C GREEN-Max Winter VAN 106/104P 8PR TL #E 3PMS
2 x Dętka KENDA 3.50/4.00-10 JS-87C 1,3mm
4 x ITP MUD LITE XL 27x12-12(300/65-12) TL 66L 6PR 5EA347 #E Made in
4 x LINGLONG 215/45R17 GREEN-Max Winter UHP 91V XL TL #E 3PMSF 22100
3 x LINGLONG 155/65R14 GREEN-Max Winter HP 75T TL #E 3PMSF 221004046
2 x LINGLONG 195/75R16C GREEN-Max Winter VAN 107/105R 8PR TL #E 3PMS
6 x LINGLONG 155/80R13 GREEN-Max Winter HP 79T TL #E 3PMSF 221004047
4 x LINGLONG 185/65R14 GREEN-Max Winter HP 86T TL #E 3PMSF 221004051
2 x LINGLONG 155/70R13 GREEN-Max Winter HP 75T TL #E 3PMSF 221004048
2 x LINGLONG 175/75R16C GREEN-Max Winter VAN 101/99R 8PR TL #E 3PMSF
2 x LINGLONG 185/80R14C GREEN-Max Winter VAN 102/100Q 8PR TL #E 3PMS
2 x Dętka KENDA 3.00/3.25-10 JS-87C 1,3mm
3 x WANDA P512A 15x5.50-6 2PR TL
4 x WINDFORCE 155/80R13 CATCHFORS AllSeason 79T TL #E 3PMSF WI963H1
1 x ITP TWISTER 14x7 4/156 5+2 Black Milled RIGHT 1422329727BR
2 x Dętka KENDA 19x8-10 TR-13
1 x LEAO 500/60R22.5 FL300 155D TL
1 x DURO DM1159 140/80-18 70R FIM E#
2 x LEAO 205/50R16 NOVA-FORCE HP 87V TL #E
1 x LINGLONG 215/70R16 GREEN-Max 4x4 HP 100H TL #E 221004027
1 x LINGLONG 195/65R14 GREEN-Max HP010 89H TL #E 221009245
2 x LINGLONG 195/65R16C GREEN-Max VAN 4Season 104/102R TL #E 3PMSF
1 x RADAR 215/65R16C ARGONITE 4SEASON RV-4S 109/107T TL #E 3PMSF RSD
3 x RADAR 195/80R15C RLT-71 106/104Q TL #E M+S RAD0025
1 x RADAR 215/60R17C ARGONITE 4SEASON RV-4S 109/107T TL #E 3PMSF RSD
1 x LINGLONG 195/60R16C GREEN-Max VAN 4Season 99/97R TL #E 3PMSF 221
1 x DURO HF348 100/80-16 56P E#
1 x ITP TWISTER 14x7 4/156 5+2 Black Milled LEFT 1422329727BL
1 x LINGLONG 195/75R16C GREEN-Max VAN 4Season 107/105R TL #E 3PMSF
2 x DURO HF348 90/80-16 54J E#
2 x Opona WINDFORCE 205/70R15C MILE MAX 106/104R TL #E WI449H1
9 x RADAR 235/60R17C ARGONITE 4SEASON RV-4S 117/115R TL #E 3PMSF RSD
2 x KENDA K280 4.10-18 58P 4PR #E
2 x LINGLONG 205/45R16 GREEN-Max 87W TL #E 221008729
1 x LINGLONG 185/50R16 GREEN-Max HP010 81H TL #E 221006609
3 x RADAR 235/65R16C ARGONITE 4SEASON RV-4S 115/113R TL #E 3PMSF RSD
1 x DURO DM1057 140/70-16 65P E#
1 x Dętka JOURNEY 5.00-10 TR13BU TUBE
1 x ITP MUD LITE XL 26x9-12 49F 6PR 5EA3P6 #E Made in USA
2 x ITP TWISTER 14x7 4/136 5+2 Black Milled LEFT 1422328727BL
2 x LINGLONG 235/65R16C GREEN-Max VAN 4Season 115/113R TL #E 3PMSF 2
1 x DURO HF348 70/90-16 42P E#
1 x LINGLONG 195/50R16 GREEN-Max HP010 88V XL TL #E 221006610
4 x RADAR 205/65R15C ARGONITE RV-4 102/100T TL #E M+S RGD0029
3 x RADAR 225/55RF17 Dimax R8+ 97Y TL #E M+S DSC0085 Run-Flat
2 x RADAR 215/55R18 RPX800 99V XL TL #E M+S RSC0086
3 x LINGLONG 205/65R16C GREEN-Max VAN 4Season 107/105T TL #E 3PMSF
3 x ITP CRYPTID 36x10-17 6P0350 NHS Made in USA
3 x RADAR 215/70R15C ARGONITE RV-4 109/107T TL #E M+S RGD0032
2 x LINGLONG 175/65R14 GREEN-Max HP010 82H TL #E 221000315
1 x LINGLONG 185/70R14 GREEN-Max ET 88T TL #E 221000762
2 x LINGLONG 175/65R14 GREEN-Max ET 82T TL #E 221000344
2 x LINGLONG 255/55R20 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 110T XL TL #E 3
3 x LINGLONG 205/75R16C GREEN-Max VAN 4Season 110/108R TL #E 3PMSF 2
1 x RADAR 255/45RF20 Dimax R8+ 101W TL #E M+S DSC0461 Run-Flat
1 x LINGLONG 165/65R14 GREEN-Max ET 79T TL #E 221009082
2 x LINGLONG 245/45R17 GREEN-Max 99W XL TL #E 221008706
3 x WINDFORCE 175/70R14 CATCHGRE GP100 88T XL TL #E WI356H1
2 x LINGLONG 255/70R15C GREEN-Max Van 112/110S TL #E 221006592
1 x RADAR 165/65R15 DIMAX 4SEASON 81H TL #E 3PMSF RGC0119
1 x LINGLONG 205/50R17 GREEN-Max 93W XL TL #E 221008726
1 x 1x12 Sm Rel/12x1 40mm Met Hdwe
1 x ITP HURRICANE 1428636536B 14x7 4/110 5+2 Matte Black
5 x Dętka KENDA 20x8-10 TR-6
1 x Nakrętki ITP 12mm FLAT LUG NUT 16 sztuk
2 x ITP ULTRACROSS R-SPEC 31x9.50R15 8PR 101F TL 6P0516 NHS Made in
2 x DURO HF282 6.50-10 10PR TT widlak
1 x DURO DI2039 Power Grip V2 30x10R14 81N 8PR TL #E
1 x 1x12 Smooth Crown Steel Wheel 40mm Met
2 x LINGLONG 215/60R17 GREEN-Max AllSeason 100V XL TL #E 3PMSF
3 x Dętka KENDA 24x9.00-11 TR-6
1 x LINGLONG 285/50R20 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 112T TL #E 3PMS
1 x Dętka KENDA 2.25/2.50-18 TR-4 1,3mm
1 x Dętka KENDA 120/100-18 TR-6 SUPER TUFF TUBE 3,7mm
1 x LINGLONG T155/85R18 T010 115M TL #E 221013174
1 x WANDA P532 24x12.00-10 4PR TL
5 x KENDA BEAR CLAW K299 24x10-12 60F 6PR TL #E
1 x 4.5x16 Os/stl-7 Bolt 40 Mm Met
2 x RADAR LT275/70R18 RENEGADE R7 MT 125/122K OWL #E POR RZD0099
1 x WANDA P823 195/50B10 (18x8.00-10) 98N 8PR TL #E
1 x LINGLONG 225/70R15C GREEN-Max VAN 4Season 112/110S TL #E 3PMSF
1 x KENDA BEAR CLAW HTR K587 25x8R12 43N 8PR TL #E
1 x DURO DI2039 Power Grip V2 27x11R14 81N 6PR E#
2 x RADAR 225/55R17C ARGONITE RV-4 109/107H TL #E M+S RGD0046
2 x LINGLONG 225/45R18 GREEN-Max 95W XL TL #E 221008717
2 x RADAR 245/45RF20 Dimax R8+ 103Y XL TL #E M+S DSC0492 Run-Flat
2 x DURO HF308 2.75-17 41P 4PR E#
3 x DURO 285/45R22 DL6210 Frontier H/T 110H TL M+S
1 x LINGLONG 195/70R14 R701 96N XL TL #E 221008858
2 x DURO DI2039 Power Grip V2 29x9.00R14 73N 8PR TL NHS
1 x LINGLONG 155/65R13 GREEN-Max AllSeason 73T TL #E 3PMSF 221013949
3 x LEAO 24R20.5 AD702 176F TL
2 x JOURNEY H8030 3.50-6 4PR TT
1 x Dętka KENDA 70/100-17 TR-4 TUFF TUBE 2,4mm
1 x SUNF A-048 27x9-14 6PR 65J TL #E
3 x RADAR 265/35ZR18 Dimax R8+ 97Y XL #E M+S DSC0108
1 x LINGLONG T145/85R18 T010 103M TL #E 221014213
2 x RADAR 165/60R15 RPX800 81H XL TL #E M+S RSC0257
2 x Dętka KENDA 100/110/90-17 TR-6 TUFF TUBE 2,4mm
2 x RADAR 245/35ZR20 Dimax R8 95Y XL TL #E M+S DSC0597
1 x LINGLONG 225/55R17 GREEN-Max 4x4 HP 101V TL #E 221004008
3 x WINDFORCE 245/30ZR24 ROADFORS UHP 94W XL 4PR TL #E 3WI943H1
1 x RADAR 225/55R18 DIMAX 4SEASON 102V XL TL #E 3PMSF DSC0562
2 x RADAR 275/45ZR19 Dimax R8+ 108Y XL TL #E M+S DSC0203
1 x LINGLONG 175/70R13 GREEN-Max AllSeason 82T TL #E 3PMSF 221008911
2 x WANDA P825 20.5x8.00-10 90M 8PR TL E#
1 x JOURNEY P336 20x10-9 34J 4PR E#
2 x Dętka KENDA 110/100-17 (4.00-17) TR-6 TUFF TUBE 2,4mm
2 x LINGLONG 205/40R17 GREEN-Max 84W XL TL #E 221008730
1 x LEAO 380/90R50 LR9000 160A8/157B TL 231003109
2 x WANDA P823 195/50B10 (18x8.00-10) 98N 8PR M+S #E
2 x RADAR 255/50ZR19 Dimax R8+ 107Y XL TL #E M+S DSC0449
2 x ITP HOLESHOT GNCC 20x10-9 (255/55-9) TL 38L 6PR 5E2025 #E Made i
1 x 2x13 SM Low CWN Nylon Wheel
1 x DURO DI2024 FUZE 23x8-12 4PR NHS
1 x ITP ULTRACROSS R-SPEC 30x10R15 NHS 6P0255 Made in USA
2 x Opona WINDFORCE 285/50R20 CATCHPOWER SUV 116V XL TL #E WI329H1
1 x DURO HF217 15x6-6 4PR TL
1 x WANDA Go-kart WD-F1 10x4.50-5 4PR TL
1 x RADAR LT245/75R16 RENEGADE AT-5 120/116R 10PR #E M+S 3PMSF RZD00
1 x Dętka JOURNEY 4.00-4 TR87BU TUBE
4 x 3x16 Ossc/ny/stl 40 Mm Met Hdw
2 x JOURNEY P308 22x12-8 51J 4PR E#
2 x LEAO 205/80R14C NOVA-FORCE VAN 109/107R 8PR TL
1 x RADAR 155/60R15 DIMAX 4SEASON 74V TL #E 3PMSF RGC0135
5 x KENDA SCORPION K290 145/70-6 2PR TL NHS
2 x DURO HF247 20x8-8 32N 4PR E#
1 x RADAR 215/70R15 RPX800 98H TL #E M+S RSC0267
1 x JOURNEY P333 145/70-6 18F 2PR E#
2 x DURO HF232 20.5x8.00-10 (205/65-10) 6PR TL
1 x Dętka KENDA 2.00/2.25-19 TR-4 1,3mm
2 x Dętka KENDA 110/120/90-19 TR-6 TUFF TUBE 2,4mm
1 x KENDA K701 100/80-17 52R M+S TL #E
2 x LINGLONG 205/50R17 GREEN-Max AllSeason 93V XL TL #E 3PMSF
1 x DURO DI2010 BUFFALO 23x8-11 33F 4PR E#
2 x LEAO 340/85R28(13.6R28) LR861 127A8/124B TL 231002771
3 x JOURNEY P361 145/70-6 4PR E#
3 x RADAR 165/65R14 Rivera PRO 2 83H XL TL #E M+S RGC0141
4 x Dętka KENDA 23.5x8.00-11 TR-6
1 x LINGLONG 195/70R14 GREEN-Max ET 91T TL #E 221008009
2 x DURO DI2025 POWER GRIP 25x11R10 53J 6PR E#
1 x LINGLONG 205/70R15 GREEN-Max 4x4 HP 96H TL #E 221004028
1 x RADAR 175/55R15 RPX800 77V TL #E M+S RSC0080
1 x LINGLONG T125/70R18 T010 99M TL #E 221014212
1 x RADAR 255/50RF19 Dimax R8+ 107W XL TL #E M+S DSC0091 Run-Flat
2 x WINDFORCE 195/65R15 CATCHGRE GP100 91V TL #E WI102H1
2 x RADAR 195/70R14 Rivera PRO 2 91T #E M+S RGC0029
1 x LINGLONG T125/60R18 T010 94M TL #E 221015760
1 x LINGLONG 215/60R17 GREEN-Max 4x4 HP 96H TL #E 221004016
1 x DURO DI2012 21x7-10 25N 4PR E#
1 x LINGLONG 225/60R18 GREEN-Max 4x4 HP 100H TL #E 221004012
1 x Dętka JOURNEY 13X5-6 TR13BU TUBE
2 x JOURNEY P311 20x9.50-8 4PR E#
2 x KENDA K785 MILLVILLE II 100/90-19 57M NHS
3 x DURO DI2025 POWER GRIP 25x10R12 55N 6PR E#
1 x KENDA K711F 110/70-12 47L TL #E
2 x DURO HF296A 110/80-10 58J E#
2 x DURO DI2010 BUFFALO 27x12-12 60J 6PR #E
1 x RADAR 235/35ZR19 Dimax R8 91Y XL TL #E M+S DSC0593
2 x RADAR 255/55RF18 DIMAX 4SEASON 109V XL TL #E 3PMSF DSC0564 Run-F
1 x WANDA P532 22x9.50-10 4PR TL
2 x Dętka KENDA 2.50/2.75-16 TR-4 1,3mm
2 x KENDA BEAR CLAW K299 24x9-11 36F 4PR TL E#
1 x DURO DI2021 18x9.5-8 2PR NHS
1 x LINGLONG 245/40R18 GREEN-Max 97W TL #E 221008708
2 x DURO 265/70R16 DL6100 112T TL #E M+S DOT2014
1 x Dętka KENDA 3.00/3.25-17 TR-4 1,3mm
2 x LINGLONG 235/70R16 GREEN-Max 4x4 HP 106H TL #E 221004025
3 x WANDA H1021 4.00-10 71M 6PR TL E#
1 x DURO HF903 130/90-10 61J T/L #E
2 x RADAR 225/55R17C ARGONITE 4SEASON RV-4S 109/107H TL #E 3PMSF RSD
3 x LINGLONG 285/35R22 GREEN-Max 4x4 HP 106V TL #E 221004640
2 x RADAR 245/40ZR19 Dimax R8 98Y XL TL #E M+S DSC0594
3 x RADAR 195/75R16C ARGONITE RV-4 110/108T TL #E M+S RGD0040
1 x DURO HF308 4.00-18 64P E#
2 x LEAO 380/90R46 LR861 149A8/149B TL 231002781
2 x ITP HOLESHOT GNCC 21x7-10 TL 30F 6PR 532029 NHS Made in USA
1 x Dętka KENDA 80/100-21 TR-6 SUPER TUFF TUBE 3,7mm
2 x 1x12 Sm Crown Ona Nylon/nyl Wh
2 x LINGLONG 215/50R17 GREEN-Max AllSeason 95V XL TL #E 3PMSF 221003
1 x LINGLONG T125/80R15 T010 95M TL #E 221015841
1 x RADAR 295/35R24 Dimax R8+ 110V XL TL #E M+S DSC0136
3 x WANDA P815 20.5x8.00-10 90M 8PR E# TL
2 x LINGLONG 225/65R17 GREEN-Max AllSeason 102H TL #E 3PMSF 22101396
1 x DURO HF251 4.50-10 4PR TL
2 x LINGLONG 255/45R18 GREEN-Max 103W XL TL #E 221008704
1 x RADAR 135/80R13 Rivera PRO 2 70T TL #E M+S RGC0169
1 x Dętka JOURNEY 3.00-4 TR87BU TUBE
1 x RADAR LT225/75R16 RENEGADE AT-5 115/112R 10PR #E M+S 3PMSF RZD00
4 x Dętka KENDA 2.00/2.25-17 TR-4 1,3mm
2 x WINDFORCE 155/70R13 CATCHFORS AllSeason 75T TL #E 3PMSF WI962H1
1 x DURO DI2015 RED EAGLE 22x7-10 24J PR4 E#
2 x Dętka KENDA 90/100-14 TR-6 TUFF TUBE 2,4mm
1 x LINGLONG 235/65R18 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 106T TL #E 3PMS
3 x LINGLONG 215/65R15 GREEN-Max AllSeason 96H TL #E 3PMSF 221013957
2 x KENDA K413 130/90-10 61J TL #E
1 x LINGLONG 235/60R18 GREEN-Max Winter UHP 107H XL TL #E 3PMSF 2210
1 x JOURNEY P354 20x10-9 34N 4PR E#
4 x RADAR 255/55RF18 Dimax R8+ 109V XL TL #E M+S DSC0191 Run-Flat
3 x RADAR 275/55ZR19 Dimax R8+ 111Y TL #E M+S DSC0204
1 x Dętka KENDA 110/90-19 TR-6 SUPER TUFF TUBE 3,7mm
1 x JOURNEY WU08 30x10-14 8PR 79F TL NHS
1 x Dętka KENDA 3.00-8 JS-87C 1,3mm
3 x LINGLONG 235/35R19 GREEN-Max AllSeason 91V XL TL #E 3PMSF 221014
2 x RADAR 235/50ZR19 Dimax R8+ 103W XL TL #E M+S DSC0478
1 x LINGLONG 275/40RF20 GREEN-Max ACRO 102W TL #E 221013623 Run-Flat
2 x Dętka KENDA 3.50/4.00-19 (100/90-19) TR-6 1,3mm
2 x DURO DI2020 SCORCHER 20X10-9 27N 2PR E#
1 x JOURNEY P357 20x11-9 6PR E#
1 x WANDA P512 20x8-10 4PR TL
2 x LEAO 380/90R46 LR861 157A8/157B TL 231002782
2 x DURO A500 11x4.00-5 2PR
1 x LINGLONG 235/65R17 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 108T XL TL #E 3
1 x RADAR 305/40R22 Dimax R8+ 114V XL #E M+S DSC0134
4 x RADAR 195/70R14C ARGONITE RV-4T 104/102N 10PR TL #E M+S RGD0061
1 x RADAR 295/35ZR21 DIMAX 4SEASON 107W XL TL #E 3PMSF DSC0351
1 x SUNF A-039 270/30-14 66N 6PR E#
3 x DURO HF207A 200x50 2PR DOT2008 xxx
1 x LINGLONG 185/65R15 GREEN-Max ET 88T TL #E 221000697
2 x ITP MAYHEM 26x9-12 TL 49F 6PR 560588 NHS Made in USA
3 x RADAR 35x12.50R17LT RENEGADE R7 MT 125K OWL #E POR RZD0100
1 x SUNF A-048 27x11-14 6PR 70J TL #E
1 x LINGLONG T125/70R19 T010 100M TL #E 221014044
3 x Nakrętki ITP 10mm x 1,5 TAPERED 16 sztuk
2 x RADAR 215/45ZR18 Dimax R8+ 93Y XL TL #E M+S DSC0151
2 x RADAR 145/80R13 Renegade Classic 74Q TL M+S RND0081
3 x Dętka KENDA 2.25/2.50-19 TR-4 1,3mm
1 x Dętka KENDA 3.75/4.25-17 TR-6 1,3mm
3 x LINGLONG 175/70R14 GREEN-Max ET 88T XL TL #E 221000480
2 x Opona WINDFORCE 275/65R18 PERFORMAX SUV 116H TL #E WI924H1
1 x RADAR 35x12.50R17LT RENEGADE RT+ 121Q #E M+S POR RND0093
1 x LINGLONG 33x12.50R18LT CROSSWIND MT 118Q TL POR 221010736
2 x DURO HF247 18x7-7 10F 2PR E#
3 x KENDA K413 100/90-10 56J 4PR TL #E
1 x LINGLONG 235/55R18 GREEN-Max Winter UHP 104H XL TL #E 3PMSF 2210
1 x DURO DI2012 22x7-10 28N 4PR E#
2 x RADAR 165/65R13 Rivera PRO 2 77T TL #E M+S RGC0166
1 x RADAR 225/30ZR20 Dimax R8 85Y XL TL #E M+S DSC0595
1 x LINGLONG 265/70R15 R620 112T TL #E 221010064
1 x DURO DI2013 RED EAGLE 22x10-10 39J 4PR E#
4 x Dętka KENDA 2.25/2.50-16 TR-4 1,3mm
1 x DURO HF257A 15x6.00-6 4PR TT
3 x Dętka KENDA 20x7.00-8 TR-6
2 x RADAR 155/80R13C ARGONITE RV-4T 91/89N 8PR TL #E M+S RGD0055
1 x WANDA P512 11x4.00-4 4PR TL
2 x KENDA BEAR CLAW K299X 24x10-11 4PR TL NHS
3 x KENDA BEAR CLAW HTR K587 26x11R14 54N 8PR TL #E
2 x DURO DI2019 SCORCHER 21x7-10 25N 2PR E#
1 x WANDA P332 11x4-5 4PR TL
2 x LINGLONG 215/55R17 GREEN-Max Winter UHP 94V TL #E 3PMSF 22100155
4 x DURO DI2010 BUFFALO 23x7-10 36F 6PR E#
1 x LINGLONG 185/65R14 GREEN-Max ET 86T TL #E 221000644
2 x Dętka KENDA 3.25/3.50-16 TR-4 1,3mm
3 x WANDA WR068 145/80R10 84/82N E/E/72 #E
2 x RADAR 275/40RF19 Dimax R8+ 101Y TL #E M+S DSC0463 Run-Flat
1 x LINGLONG 205/70R15 GREEN-Max Winter HP 96T TL #E 3PMSF 221004035
1 x LINGLONG 215/35R18 GREEN-Max 84W XL TL #E 221001457
2 x BARKLEY 225/35R19 TALENT UHP 88W XL TL
1 x Dętka KENDA 100/100-18 TR-6 TUFF TUBE 2,4mm
2 x RADAR 245/70R17 RENEGADE AT-5 110T TL #E M+S 3PMSF RZD0038
2 x RADAR 33x12.50R18LT RENEGADE R7 MT 118Q 10PR OWL #E POR RZD0058
3 x WINDFORCE 155/65R14 CATCHFORS PCR 75H TL #E 4WI1104H1
3 x RADAR 195/75R16C ARGONITE 4SEASON RV-4S 110/108T TL #E 3PMSF RSD
1 x RADAR 215/45ZR17 DIMAX 4SEASON 91W XL #E 3PMSF DSC0501
3 x BARKLEY 31x10.50R15 ANTAEUS 4x4 109S 6PR
2 x DURO KADEN DI2036 25x8-12 45K 6PR E#
1 x SUNF A-041 24x10-11 6PR NHS
3 x RADAR 285/45RF19 Dimax R8+ 111W XL TL #E M+S DSC0093 Run-Flat
2 x DURO DI2042 30x10.00R15 8PR TL
2 x LEAO 480/65R28 LR650 136D/139A8 TL 231002803
2 x LINGLONG 255/50R19 GREEN-Max 4x4 HP 107W TL #E 221004520
1 x RADAR 155/60R15 RPX800 74V TL #E M+S RSC0076
1 x LINGLONG 185/65R14 GREEN-Max HP010 86H TL #E 221000607
3 x RADAR 225/65R17 DIMAX 4SEASON 106V XL TL #E 3PMSF DSC0560
2 x Dętka KENDA 90/100-16 TR-4 TUFF TUBE 2,4mm
1 x Dętka KENDA 3.50-8 JS-87C 1,3mm
1 x LINGLONG 175/70R14 GREEN-Max ET 84T TL #E 221000455
2 x RADAR 275/35RF20 Dimax R8+ 102Y XL TL #E M+S DSC0483 Run-Flat
4 x RADAR 155/65R14 Rivera PRO 2 79H XL TL #E M+S RGC0139
1 x RADAR 195/55R20 DIMAX ECO 95H XL TL #E M+S RASYCN0130
1 x LINGLONG 205/45R17 GREEN-Max Winter UHP 88V XL TL #E 3PMSF 22100
1 x LINGLONG T125/70R16 T010N 96M TL #E 221011607
2 x Dętka KENDA 4.25/4.60-16 TR-6 1,3mm
3 x JOURNEY P329 16x8-7 20F 4PR E#
3 x RADAR 225/60RF18 DIMAX 4SEASON 104W XL TL #E 3PMSF DSC0577 Run-F
2 x &Opona WINDFORCE 265/70R16 PERFORMAX SUV 112H TL #E WI098H1
2 x RADAR 225/55ZR19 Dimax R8+ 103Y XL TL #E M+S DSC0477
1 x Dętka JOURNEY 4.10/3.50-4 TR87BU TUBE
1 x FEDERAL 335/30ZR20 595 RPM 104Y TL #E 89PN0AFE
1 x JOURNEY P3036 28x10.00R15 8PR TL
3 x RADAR 245/45ZR20 Dimax R8+ 103Y XL TL #E M+S DSC0038
2 x LINGLONG 185/80R14C R620 8PR 102/100Q TL #E 221006927
2 x FEDERAL 275/35ZR19 595RS-PRO 96Y TL #E B3GM9AFE
1 x LINGLONG 155/80R13 GREEN-Max AllSeason 79T TL #E 3PMSF 221008908
1 x LINGLONG T145/80R18 T010 109M TL #E 221012195
1 x RADAR 35x12.50R18LT RENEGADE AT-5 123S 10PR OWL #E M+S 3PMSF RZD
1 x RADAR LT265/70R18 RENEGADE AT-5 124/121S 10PR OWL #E M+S 3PMSF R
1 x KENDA BEAR CLAW HTR K587 28x9R14 51L 8PR TL #E
1 x Dętka KENDA 100/90-19 TR-6 TUFF TUBE 2,4mm
1 x DURO DI2020 SCORCHER 25x10-12 45N 4PR E#
1 x Dętka KENDA 2.75/3.00-17 TR-4 1,3mm
2 x LINGLONG 175/65R14 GREEN-Max ET 86T XL TL #E 221000372
1 x KENDA SPEEDRACER K547 27x10-12 54N 6PR TL #E
1 x Dętka KENDA 2.75/3.00-19 TR-4 1,3mm
1 x LINGLONG 235/50R18 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 97T TL #E 3PMSF
1 x LINGLONG 245/45R17 GREEN-Max AllSeason 99V XL TL #E 3PMSF 221014
1 x Dętka KENDA 16x8-7 TR-6
1 x Dętka KENDA 120/130/70-12 JS-87C 1,3mm
2 x RADAR 225/35ZR20 Dimax R8 90Y XL TL #E M+S DSC0596
1 x DURO DI2011 BERM RAIDER 20x10R9 34J 4PR E#
1 x LINGLONG 225/55R18 GREEN-Max 4x4 HP 98V TL #E 221009408
1 x DURO HF224 15x6-6 4PR TL
1 x WANDA P512 20x10-10 4PR TL
4 x ITP HOLESHOT MXR6 18x10-8 TL 2PR 532023 #E Made in USA
1 x WANDA P332 20x8-10 4PR TL
2 x KENDA K786 WASHOUGAL II 80/100-10 42J NHS
1 x LINGLONG 185/65R15 GREEN-Max AllSeason 88H TL #E 3PMSF 221008919
2 x RADAR LT235/85R16 RENEGADE AT-5 120/116S 10PR #E M+S 3PMSF RZD00
1 x DURO HF246 KNOBBY 20x7-8 31F 2PR NHS
1 x DURO HF217 11x4-5 2PR TL
2 x LINGLONG 205/80R14C GREEN-Max Van 109/107R TL #E 221007950
1 x DURO DI2020 SCORCHER 22x10-10 32N 2PR E#
2 x RADAR 215/60R17 DIMAX 4SEASON 100H XL TL #E 3PMSF DSC0332
2 x Dętka KENDA 2.75/3.00-16 TR-4 1,3mm
3 x 2x13 Reliance OS AG SEEDER SP
1 x DURO DI2040 16x6.50-7 2PR TL
1 x DURO HF912A 120/70-12 51J E#
2 x DURO HF903 130/80-12 69L #E
3 x LINGLONG 225/40R18 GREEN-Max 92W XL TL #E 221008719
1 x DURO HF282 6.00-9 10PR TT widlak
1 x LINGLONG 165/45R16 GREEN-Max HP010 74V TL #E 221000139
1 x Dętka KENDA 25x8.00-12 TR-6
1 x WINDFORCE 155/70R12 CATCHGRE GP100 73T TL #E WI456H1
1 x WINDFORCE 215/70R15C MILE MAX 109/107R TL #E WI451H1
2 x WINDFORCE 255/55R18 ROADFORS UHP 109V XL 4PR TL #E 3WI019H1
1 x LINGLONG 245/40R18 GREEN-Max AllSeason 97V XL TL #E 3PMSF 221013
2 x RADAR LT265/75R16 RENEGADE R7 MT 123/120K OWL #E POR RZD0097
2 x ITP TORNADO 14x7 4/156 4+3 Matte Black with milled 1421952727B
1 x LINGLONG 205/80R16 R620 104T XL TL #E 221001452
3 x BARKLEY 265/70R16 ANTAEUS 4x4 112H
1 x WINDFORCE 205/55ZR16 CATCHPOWER 94W XL TL #E WI079H1
1 x RADAR 155/70R13 Rivera PRO 2 75T TL #E M+S RGC0133
1 x SUNF A-004 145/70-6 18F 6PR E#
1 x WINDFORCE 245/45ZR18 CATCHPOWER 100W XL TL #E WI126H1
1 x RADAR 175/70R13 Rivera PRO 2 82T TL #E M+S RGC0021
2 x WINDFORCE 205/65R16 CATCHGRE GP100 95H TL #E WI686H1
1 x DURO DI2010 BUFFALO 24x10-11 43F 4PR #E
1 x JOURNEY P3006 25x10-12 50J 6PR E#
1 x DURO HF319 3.50-16 52P 4PR E#
2 x LINGLONG 215/50R17 GREEN-Max 95V XL TL #E 221008823
4 x RADAR 255/55ZR19 Dimax R8+ 111Y XL TL #E M+S DSC0201
1 x WINDFORCE 245/40ZR18 CATCHPOWER 97W XL TL #E WI125H1
1 x Dętka KENDA 22x11-8 TR-6
1 x DURO HF247 19x7-8 13F 2PR E#
1 x WANDA P332 11x4-4 4PR TL
1 x KENDA K413 130/70-10 52J 4PR TL #E
1 x DURO HF296A 80/90-10 44J E#
1 x WANDA WR082 175/80R13C 97/95Q TL
3 x WINDFORCE 175/65R15 CATCHFORS A/S 84H TL #E 3PMSF
1 x KENDA BEAR CLAW HTR K587 28x11R14 58L 8PR TL #E
1 x 2.5x16 Offset/stl-stl 40mm Met
1 x Opona WINDFORCE 165/70R12 CATCHGRE GP100 77T TL #E WI881H1-
2 x SUNF A-045 30x10-14 6PR 75J TL #E
1 x KENDA Big Block Paver K678F 110/80-19 59H TL #E
2 x LINGLONG T115/70R15 T010 90M TL #E 221011324
1 x WINDFORCE 235/65R17 CATCHPOWER SUV 108H XL TL #E WI020H1
1 x DURO HF335 4.60-18 62P 4PR NHS
1 x WINDFORCE 285/45R19 CATCHPOWER SUV 111V XL TL #E WI909H1
1 x ITP MUD LITE XL 28x10-12 TL 56F 6PR 56A349 NHS Made in USA
2 x KENDA BEAR CLAW K299 24x8-12 35F 4PR TL #E
2 x RADAR 215/40ZR18 Dimax R8+ 89Y XL TL #E M+S DSC0445
1 x RADAR 225/40RF18 Dimax R8+ 92Y XL TL #E M+S DSC0466 Run-Flat
1 x Dętka KENDA 26x12-12 TR-6
1 x Opona WINDFORCE 255/40ZR18 CATCHPOWER 99W XL TL #E WI285H1
2 x RADAR 205/75R14C RLT-71 109/107R TL #E M+S RAD0039
2 x WANDA H8020 7.00-12 6PR TL
2 x SUNF A-007 23x7-10 35F 4PR TL #E
4 x RADAR 205/55RF16 RPX800 94W XL TL #E M+S RSC0271 Run-Flat
1 x LINGLONG 255/55R19 GREEN-Max 4x4 HP 111V TL #E 221004004
1 x LINGLONG 235/55R17 GREEN-Max 4x4 HP 103V TL #E 221008824
1 x LEAO 480/70R28 LR700 140A8/137B TL 231002805
1 x DURO Go-kart HF242 11x7.10-5 4PR
1 x JOURNEY P348 21x7-10 25J 4PR E#
4 x LINGLONG 165/65R15 GREEN-Max AllSeason 81T TL #E 3PMSF 221013951
2 x RADAR 255/40ZR19 Dimax R8+ 100Y XL TL #E M+S DSC0117
1 x JOURNEY P350 25x10-12 45J 4PR E#
1 x DURO DI2005 BLACK HAWK II 19x7-8 13N 2PR NHS
1 x DURO DI2019 SCORCHER 22X7-10 28N 4PR E#
1 x PIT BULL GROWLER XOR 25x10R12 BG2.5 6PR EXD E# PB3033C
1 x RADAR 185/65R14 RPX800 86H TL #E M+S RSC0001
1 x DURO DI5005 13x5-6 4PR TL
3 x JOURNEY P3057 30x10.00R15 8PR TL #E
1 x SUNF A-004 16x7-8 6PR NHS
1 x JOURNEY P3036 27x9.00R14 8PR TL
2 x WINDFORCE 195/80R15C TOURING MAX 106/104R TL White Wall #E WI062
2 x LINGLONG 35x12.50R17LT CROSSWIND MT 121Q TL POR 221010735
1 x DURO DM1061 140/60-13 57P E#
1 x LINGLONG 225/40R18 GREEN-Max AllSeason 92V XL TL #E 3PMSF 221014
1 x DURO DI5005 27x12-15 8PR TL
2 x DURO DI2005 BLACK HAWK II 18x9.5-8 15F 2PR NHS
2 x LINGLONG 155/65R13 GREEN-Max ET 73T TL #E 221000051
2 x LINGLONG 275/40R20 GREEN-Max 4x4 HP 106V XL TL #E 221004521
1 x WINDFORCE 175/55R15 CATCHFORS AllSeason 77H TL #E 3PMSF WI973H1
2 x WANDA P297 130/60-13 4PR TL #E
2 x RADAR 165/60R14 Rivera PRO 2 79H XL #E M+S RGC0140
1 x LINGLONG 225/65R17 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 106T XL TL #E 3
1 x DURO DI1001 17x8.00-8 4PR
1 x ITP SS ALLOY SS212 1228368404B 12x7 4/137 5+2 Machined
1 x LINGLONG 185/75R16C GREEN-Max Winter VAN 104/102R 8PR TL #E 3PMS
1 x DURO HF906 Excelerator 100/90-19 57M NHS
1 x WINDFORCE 185/50R16 CATCHFORS PCR 81V TL #E 4WI1139H1
1 x BARKLEY 245/70R16 ANTAEUS 4x4 107H
2 x BARKLEY 235/70R16 ANTAEUS 4x4 106H TL
2 x LINGLONG 215/65R16 R620 98H TL #E 221001668
1 x KENDA ROAD GO K572 21x10-8 37N 4PR TL #E
1 x FEDERAL LT205/80R16 Couragia MT 110/108Q TL 8PR OWL POR 460D63FE
1 x RADAR 195/65R15 RPX800 95V XL TL #E M+S RSC0261
1 x LINGLONG T125/80R16 T010 97M TL #E 221012264
1 x RADAR 235/45ZR18 Dimax R8+ 98Y XL TL #E M+S DSC0102
1 x KENDA K433F 120/70-15 56S 4PR TL #E
1 x DURO DM1153 110/100-18 64M NHS Hard
1 x DURO DI5005 18x8.50-8 4PR TL
1 x WINDFORCE 205/65R15 CATCHGRE GP100 94H TL #E WI091H1
1 x DURO DI2039 Power Grip V2 29x11.00R14 81N 8PR TL NHS
1 x RADAR 33x12.50R20LT RENEGADE RT+ 119Q #E M+S POR RND0035
2 x WANDA WR068 225/55R12C 112N
1 x WINDFORCE 255/65R17 PERFORMAX SUV 110H TL #E WI349H1
2 x SUNF A-021 26x10-14 70N 6PR E#
1 x LINGLONG 195/65R15 GREEN-Max AllSeason 91H TL #E 3PMSF 221008199
2 x KENDA K763 130/80-16 64P 4PR TL #E
6 x LINGLONG 185/65R15 GREEN-Max Winter HP 92H XL TL #E 3PMSF 221004
1 x DURO DI2019 SCORCHER 25x8-12 38N 4PR E#
1 x ITP TWISTER 14x7 4/136 5+2 Machined LEFT 1422328536BL
2 x JOURNEY P311 19x7-8 4PR E#
2 x RADAR 37x13.50R24LT RENEGADE RT+ 120Q #E M+S POR RND0124
1 x RADAR 205/70R15C ARGONITE RV-4 106/104T TL #E M+S RGD0049
3 x RADAR 205/45ZR16 RPX800 87W XL TL #E M+S RSC0247
2 x KENDA K413 100/80-10 52J 4PR TL #E
1 x WINDFORCE 225/60R18 ROADFORS UHP 104V XL 4PR TL #E 3WI740H1
2 x RADAR 235/55R18 DIMAX 4SEASON 104V XL TL #E 3PMSF DSC0341
1 x WANDA P332 16x6.50-8 4PR TL
2 x LINGLONG 265/65R17 GREEN-Max 4x4 HP 112H TL #E 221004018
2 x SUNF A-033 27x11-14 70J 6PR E#
2 x LINGLONG 215/65R16 GREEN-Max 4x4 HP 102H TL #E 221004022
1 x LINGLONG 265/65R17 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 112T TL #E 3PMS
1 x LEAO 320/85R36 LR861 128A8/125B TL 231002768
1 x WANDA WR068 185/60R12C 104/101N E/E/72 #E
2 x KENDA BEAR CLAW HTR K587 26x9R14 48N 8PR TL #E
1 x KENDA SPEEDRACER K547 19x8-8 24N 4PR TL #E
2 x WINDFORCE 175/65R14 CATCHFORS PCR 82H TL #E 4WI818H1
1 x KENDA K673 KRUZ 140/90-15 70H 4PR TL #E
1 x WANDA P301A 4.00-6 4PR TL
1 x JOURNEY P311 21x7.00-8 4PR E#
3 x KENDA K433F 120/70-16 57P 4PR TL #E
1 x DURO DI2019 SCORCHER 19x6-10 14N 4PR E#
1 x WINDFORCE 225/55ZR17 CATCHPOWER 101W XL TL #E WI121H1
1 x RADAR 195/60R15 DIMAX 4SEASON 88V TL #E 3PMSF RGC0126
3 x LINGLONG 245/35R20 GREEN-Max 95Y XL TL #E 221008822
1 x RADAR 225/50ZR18 Dimax R8+ 99Y XL TL #E M+S DSC0064
1 x WANDA P821 6.90/6.00-9 95M 10PR TL E#
1 x LINGLONG 215/60R17 GREEN-Max Winter UHP 96H TL #E 3PMSF 22101556
1 x LINGLONG 235/50R17 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 96T TL #E 3PMSF
1 x Dętka KENDA 3.25/3.50-18 TR-4 1,3mm
2 x WANDA P802 5.00-10 79N 6PR TL E#
3 x LINGLONG 175/70R13 GREEN-Max Winter HP 82T TL #E 3PMSF 221004033
1 x LINGLONG 155/70R13 R701 75N TL #E 221011529
2 x ITP TWISTER 14x7 4/136 5+2 Black Milled RIGHT 1422328727BR
1 x Nakrętki DATEX 3/8"-24 FLAT 14mm ALUG11BX 16 sztuk
1 x RADAR 225/55ZR18 RPX800 102Y XL TL #E M+S RASYCN0022
1 x RADAR 195/60R16 RPX800 93V XL TL #E M+S RSC0099
1 x KENDA PATHFINDER K530 18x9.50-8 30F 2PR TL E#
1 x DURO HF918 120/80-16 60H E#
2 x WANDA WR068 195/55R10C 98/96P #E
1 x LINGLONG 165/70R14 GREEN-Max ET 81T TL #E 221004355
4 x RADAR 275/45ZR20 Dimax R8+ 110Y XL TL #E M+S DSC0452
2 x LINGLONG 225/55R17 GREEN-Max 97W TL #E 221001856
1 x LINGLONG 31x10.50R15LT CROSSWIND MT 109Q TL POR 221010718
1 x DURO HF908F 110/70-12 56J E#
1 x RADAR 245/45RF18 Dimax R8 100Y XL TL #E M+S DSC0485 Run-Flat
1 x ITP TERRACROSS R/T 25x10-12(255/65R12) 50N 6PR 5E0424 E# Made in
1 x WINDFORCE P265/70R17 CATCHFORS AT 115T 4PR TL WI314W1
1 x WINDFORCE 235/55R18 ROADFORS UHP 104V XL 4PR TL #E 3WI741H1
2 x LINGLONG 215/40R18 GREEN-Max 89W XL TL #E 221006227
1 x 3x13 Concave/nyl-nyl 40mm Std
1 x WANDA P811 5.70-8 77M 6PR TL E#
1 x LINGLONG 165/40R17 GREEN-Max HP010 75V TL #E 221000138
1 x WANDA H8029 5.00-10 6PR TT
2 x JOURNEY P3036 30x10.00R15 8PR TL
1 x DURO HF296A 90/90-10 50J E#
1 x RADAR 35x12.50R17LT RENEGADE AT-5 121R 10PR #E M+S 3PMSF RZD0117
2 x DURO DI2010 BUFFALO 24x9-11 6PR #E
1 x Dętka KENDA 23x10.50-12 TR-13
1 x LEAO 460/70R24 LR451 152A8/152B TL 231002796
1 x WINDFORCE 235/55R18 PERFORMAX SUV 104H XL TL #E WI147H1
1 x RADAR 225/40ZR18 Dimax R8+ 92Y XL TL #E M+S DSC0465
1 x RADAR 245/35RF18 Dimax R8+ 92Y XL TL #E M+S DSC0073 Run-Flat
1 x RADAR 225/45ZR19 Dimax R8+ 96Y XL TL #E M+S DSC0511
1 x RADAR 225/60RF17 DIMAX 4SEASON 99V TL #E 3PMSF DSC0559 Run-Flat
1 x DURO HF918 100/90-16 54H E#
1 x HURRICANE 15x7 4/115 5+2 1528646536B Matte Black
2 x Dętka KENDA 4.50/5.10-19 (110/120/90-19) TR-6 1,3mm
1 x JOURNEY P340 18x8-8 20J 4PR E#
1 x DURO HF335 4.60-17 62P PR4 NHS
1 x RADAR 185/70R13C ARGONITE RV-4T 106/104N 12PR TL #E M+S RGD0057
1 x WANDA Go-kart WD-F1 11x7.10-5 4PR TL
1 x DURO KADEN DI2036 26x11R14 81K 4PR E#
1 x LINGLONG 155/65R14 GREEN-Max AllSeason 75T TL #E 3PMSF 221008912
1 x Dętka JOURNEY 5.00-8 TR87BU TUBE
1 x LINGLONG 145/70R12 GREEN-Max ET 69S TL #E 221000011
1 x KENDA K413 120/90-10 57J TL #E
1 x RADAR 265/60R18 RPX800+ 114V XL TL #E M+S RSC0122
3 x LINGLONG 275/45R18 GREEN-Max ACRO 107W XL TL #E 221011817
1 x SUNF A-015 19x7.00-8 28F 6PR E#
3 x WANDA P508 11x4.00-5 4PR TL
1 x DURO DI2042 29x10R15 8PR 81Q E#
1 x WINDFORCE 205/75R15C TOURING MAX 109/107R TL White Wall #E WI142
1 x DURO DI5007 205/50-10 4PR TL
2 x RADAR 245/35ZR19 Dimax R8 93Y XL #E M+S DSC0373
1 x RADAR 33x12.50R20LT RENEGADE R7 MT 119Q OWL #E M+S POR RZD0160
1 x LINGLONG 195/50R15 GREEN-Max AllSeason 86H TL #E 3PMSF
2 x BARKLEY 245/40R17 TALENT UHP 91W XL TL
1 x RADAR 275/55R20 RENEGADE AT-5 117H XL TL #E M+S 3PMSF RZD0071
1 x WANDA P6075 4.00-4 4PR TT
1 x LINGLONG LT225/75R16 CROSSWIND MT 110/107Q TL POR 221010723
1 x WINDFORCE 225/45ZR17 CATCHFORS AllSeason 94W XL TL #E 3PMSF WI98
1 x WINDFORCE 195/55R15 SNOWPOWER 85H TL #E 3PMSF WI188H1
2 x WINDFORCE 175/60R15 CATCHFORS AllSeason 81H TL #E 3PMSF WI974H1
1 x Dętka KENDA 130/60-13 JS-87C 1,3mm
1 x RADAR 255/45ZR18 Dimax R8+ 103Y XL TL #E M+S DSC0107
1 x RADAR 215/55R17 DIMAX ALPINE 94V XL #E 3PMSF RASYCN0171
2 x LEAO 320/85R28(12.4R28) LR861 124A8/121B TL 231002765
1 x LINGLONG 165/60R15 GREEN-Max AllSeason 77H TL #E 3PMSF 221003812
3 x WINDFORCE 295/35R24 CATCHPOWER SUV 110V XL TL #E WI531H1
1 x ITP ULTRACROSS R-SPEC 32x10R15 102F 6P0256 #E Made in USA
4 x LINGLONG 195/60R15 GREEN-Max Winter HP 92H XL TL #E 3PMSF 221004
2 x WINDFORCE 175/65R14C MILE MAX 90/88T TL #E WI448H1
1 x RADAR 255/60ZR18 RPX800+ 112W XL TL #E M+S RSC0222
1 x RADAR LT285/75R16 RENEGADE AT-5 126/123R 10PR #E M+S 3PMSF RZD00
1 x DURO DI2013 RED EAGLE 26x10R14 67N 4PR E#
1 x DURO DI5005 23x8.50-12 4PR TL
2 x LINGLONG 185/55R14 GREEN-Max HP010 80H TL #E 221000490
2 x RADAR 155/70R12C ARGONITE RV-4T 104/102N 12PR TL #E M+S RGD0065
1 x RADAR LT295/70R17 RENEGADE R7 MT 121/118Q 10PR OWL #E M+S POR RZ
1 x KENDA K415 90/90-10 50J 4PR TL #E
1 x Dętka KENDA 20x10.00-9 TR-6
1 x RADAR 255/45RF18 Dimax R8+ 103Y XL TL #E M+S DSC0486 Run-Flat
1 x WANDA P512 11x4.00-5 4PR TL
1 x LINGLONG 195/65R15 GREEN-Max ET 91T TL #E 221001022
1 x RADAR 205/55R17 DIMAX ALPINE 95V XL #E 3PMSF RASYCN0170
1 x RADAR 185/50R16 RPX800 85V XL TL #E M+S RASYCN0015
2 x DURO DM1092 120/70-16 57P E#
1 x WANDA P332 18x8.50-10 4PR TL
1 x &Opona WINDFORCE 255/70R18 PERFORMAX SUV 113H TL #E WI923H1
2 x RADAR 255/45ZR20 Dimax R8+ 105Y XL TL #E M+S DSC0123
1 x DURO HF335 4.10-18 58P 4PR NHS
2 x LEAO 380/85R34 LR861 147A8/147B TL 231003158
1 x WINDFORCE 205/55R16 CATCHGRE GP100 91V TL #E WI040H1
1 x LINGLONG 185/60R12C R701 104/101N TL #E 221002607
1 x RADAR 205/50R17 DIMAX ALPINE 93V XL #E 3PMSF RASYCN0169
1 x SUNF A-017 22x7-10 35J 6PR E#
1 x RADAR 205/70R14 Dimax Classic 95W TL M+S RNC0059
1 x RADAR 265/50ZR19 Dimax R8+ 110Y XL TL #E M+S DSC0119
1 x RADAR 195/65R15 DIMAX ALPINE 95H XL #E 3PMSF RASYCN0158
1 x KENDA SPEEDRACER K546F 19x7-8 20N 4PR E#
3 x Opona WINDFORCE 185/55R15 CATCHFORS AllSeason 82V TL #E 3PMSF WI
1 x LINGLONG 225/50R17 GREEN-Max 98W XL TL #E 221008714
2 x LINGLONG 255/55R18 GREEN-Max 4x4 HP 109V TL #E 221004006
1 x RADAR 175/60R15 Rivera PRO 2 81V TL #E M+S RGC0148
1 x WINDFORCE 255/65R17 CATCHPOWER SUV 110H TL #E WI022H1
2 x ITP HURRICANE 1428638536B 14x7 4/156 4+3 Matte Black
1 x RADAR 175/55R15 DIMAX 4SEASON 77V TL #E 3PMSF RGC0120
1 x DURO HF224 20x10-10 4PR TL
1 x RADAR 35x12.50R24LT RENEGADE RT+ 114Q #E M+S POR RND0123
1 x DURO HF308 3.00-16 43P 4PR E#
2 x DURO DM1158 120/90-18 65R FIM E#
1 x LINGLONG 195/45R16 GREEN-Max 84V XL TL #E 221008731
2 x WINDFORCE 195/45R16 CATCHPOWER 84V XL TL #E WI280H1
1 x LINGLONG 225/45R18 GREEN-Max Winter UHP 95H XL TL #E 3PMSF 22101
2 x RADAR 205/55ZR16 RPX800 94W XL TL #E M+S RSC0047
1 x WINDFORCE 195/50R15 CATCHFORS A/S 82V TL #E 3PMSF
2 x RADAR 255/40RF18 Dimax R8+ 99Y XL TL #E M+S DSC0455 Run-Flat
2 x WINDFORCE P205/70R15 PRIME TOUR 95S TL White Wall #E WI511W1
2 x Dętka KENDA 3.00/3.25-21 80/100,80/90,90/90,90/80-21 TR-4 1,3mm
1 x RADAR 235/55ZR17 DIMAX 4SEASON 103W XL #E 3PMSF DSC0507
1 x RADAR LT265/70R17 RENEGADE RT+ 121/118Q #E M+S POR RND0092
1 x LINGLONG 195/60R15 GREEN-Max AllSeason 88H TL #E 3PMSF 221008920
1 x Dętka KENDA 90/90-15 TR-4 TUFF TUBE 2,4mm
1 x DURO DI2025 POWER GRIP 24x8R12 40J 6PR E#
1 x LEAO 540/65R34 LR650 145D/148A8 TL 231002819
2 x RADAR 275/35ZR18 Dimax R8+ 99Y XL TL #E M+S DSC0096
1 x WANDA P815 16.5x6.50-8 72M 6PR TL E#
1 x KENDA K262 4.00-18 64P 4PR #E
1 x RADAR 205/70R14 Rivera PRO 2 95T TL #E M+S RGC0030
1 x RADAR 245/50ZR18 Dimax R8+ 104Y XL TL #E M+S DSC0075
1 x RADAR 175/70R14 RPX800 88H XL TL #E M+S RSC0209
2 x DURO HF910 3.00-12 47J E#
2 x DURO HF296B 3.50-10 51J E#
2 x WINDFORCE 195/60R15 CATCHGRE GP100 88H TL #E WI039H1
1 x KENDA K676F RETROACTIVE 100/90-19 VB 57V TL #E
1 x LINGLONG 225/50R16 GREEN-Max 96V XL TL #E 221008715
2 x LEAO 380/85R28(14.9R28) LR861 133A8/130B TL 231002778
2 x LINGLONG 225/60R16 GREEN-Max AllSeason 102V TL #E 3PMSF 22101397
1 x SUNF A-008 22x10-10 47F 6PR E#
1 x WINDFORCE 175/65R14 CATCHGRE GP100 82H TL #E WI003H1
1 x KENDA CATACLYSM K6702F 130/90-16 67H TL #E
1 x SUNF A-039 235/30-12 67N 6PR E#
1 x LINGLONG 195/55R15 GREEN-Max HP010 85V TL #E 221004397
1 x KENDA K671 CRUISER 130/90-16 74H TL #E
1 x JOURNEY P354 25x8-12 38N 4PR E#
1 x RADAR 235/60ZR18 DIMAX 4SEASON 107W XL TL #E 3PMSF DSC0342
2 x Dętka KENDA 90/100-16 TR-6 TUFF TUBE 2,4mm
1 x KENDA Big Block Paver K678 170/60-17 72H TL #E
4 x LINGLONG 275/50R21 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 113T XL TL #E 3
2 x LEAO 280/85R24(11.2R24) LR861 115A8/112B TL 231002763
1 x LINGLONG 195/55R10C R701 98/96N TL #E M+S 221002653
1 x Dętka KENDA 70/100-19 (2.50/2.75-19) TR-4 TUFF TUBE 2,4mm
2 x DURO HF296A 100/90-10 56J E#
2 x RADAR 255/50ZR20 Dimax R8+ 109Y XL TL #E M+S DSC0124
1 x WINDFORCE 175/70R14C MILE MAX 95/93S TL #E WI874H1
1 x LINGLONG 275/65R17 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 115T TL #E 3PMS
1 x JOURNEY P3057 32x10R15 8PR TL #E
2 x KENDA BEAR CLAW K299 27x12.00-12 51F 4PR TL #E
1 x DURO DI2038 POWER GRIP II 27x9-12 52N 6PR E#
1 x JOURNEY P375 26x12-12 58J 6PR E#
1 x Dętka JOURNEY 12X4-5 TR87BU TUBE
1 x JOURNEY P316 19x9.50-8 36F 4PR E#
1 x RADAR 255/45RF20 DIMAX 4SEASON 105W XL TL #E 3PMSF DSC0566 Run-F
1 x KENDA BEAR CLAW HTR K587 26x9R12 49N 8PR TL #E
1 x LINGLONG LT265/70R16 CROSSWIND MT 110/107Q TL POR 221010729
1 x RADAR 205/65R16C ARGONITE RV-4 107/105T TL #E M+S RGD0036
2 x SUNF A-003 19x7.00-8 28F 4PR E#
1 x ITP BLACK WATER EVOLUTION 27x11R12(280/70R12) TL 61M 8PR 6E0063
1 x SUNF A-004 19x7-8 6PR NHS
1 x LINGLONG 215/55R17 GREEN-Max 94V TL #E 221001553
1 x KENDA K451 120/90-10 57J TL #E
2 x SUNF A-033 26x11-14 70J 6PR E#
3 x LINGLONG 175/60R15 R650 81H TL #E 3PMSF 221000295
1 x LINGLONG T145/60R20 T010 105M TL #E 221006906
1 x WANDA P332 4.10/3.50-4 4PR TL
2 x LINGLONG 165/65R13 GREEN-Max ET 77T TL #E 221000175
1 x KENDA CATACLYSM K6702F 80/90-21 54H TL #E
1 x Dętka KENDA 3.00/3.25-23 TR-4 1,3mm
1 x LINGLONG 225/35R19 GREEN-Max AllSeason 88V XL TL #E 3PMSF 221014
1 x WINDFORCE 33x12.50R15LT CATCHFORS MT 108Q 6PR RWL TL POR WI301H1
2 x ITP SD BEADLOCK 15x7 4/137 5+2 Black Milled 1528653727B
2 x LEAO 480/65R24 LR650 133D/136A8 TL 231002802
1 x RADAR 235/35ZR19 DIMAX 4SEASON 91W XL TL #E 3PMSF DSC0685
1 x KENDA K673 KRUZ 150/90-15 74H 4PR TL #E
1 x ITP VERSA CROSS 30x10R14 8PR 6P0890 NHS Made in USA
1 x SUNF A-043 26x9R12 62N 6PR E#
1 x RADAR 245/40R18 DIMAX ALPINE 97V XL #E 3PMSF RASYCN0190
1 x KENDA K270 DUAL SPORT 4.00-18 64P 4PR #E
3 x DURO HF906 Excelerator 100/100-18 62M NHS
1 x DURO HF903 130/70-12 58J E#
1 x LINGLONG T125/70R15 T010 95M TL #E 221011611
1 x DURO HF296C 170/80-15 77H E#
1 x LEAO 560/45R22.5 FL300 152D TL
1 x KENDA BEAR CLAW K299 26x11-12 55N 6PR TL #E
2 x RADAR 185/70R14 Dimax Classic 88V TL M+S RNC0057
1 x JOURNEY P3036 30x10R14 8PR TL
1 x JOURNEY P375 25x8-12 43J 6PR E#
2 x LEAO 165/45R16 NOVA-FORCE HP 74V TL #E
1 x LEAO 340/85R38(13.6R38) LR861 133A8/130B TL 231002773
1 x KENDA K576 26x9-14 82F 8PR TL #E
1 x RADAR 245/60ZR18 RPX800 109H XL TL #E M+S RSC0115
1 x RADAR 215/40RF18 Dimax R8+ 85Y TL #E M+S DSC0086 Run-Flat
1 x RADAR 175/60R14 Rivera PRO 2 79H #E M+S RGC0143
1 x WINDFORCE 205/70R15 CATCHGRE GP100 96H TL #E WI109H1
1 x SUNF B-001 110/90-19 64M 4PR
1 x JOURNEY P361 16x8-7 20J 4PR E#
1 x ITP MUD LITE XTR 25x10R12(255/65R12) TL 41N 6PR 5E0399 NHS Made
1 x RADAR 225/55ZR17 Dimax R8+ 101Y XL TL #E M+S DSC0444
1 x SUNF A-043 25x10R12 63N 6PR E#
1 x LINGLONG 225/75R16C GREEN-Max VAN 4Season 118/116R TL #E 3PMSF 2
1 x RADAR 175/80R14C ARGONITE RV-4T 99/98N 8PR TL #E M+S RGD0067
1 x RADAR 195/65R15 DIMAX 4SEASON 95V XL TL #E 3PMSF RGC0127
1 x LINGLONG LT305/70R17 CROSSWIND MT 119/116Q TL POR 221010734
2 x KENDA K280 130/80-17 65P 4PR #E
1 x RADAR LT245/75R16 RENEGADE RT+ 120/116Q #E M+S POR RND0097
1 x LINGLONG 225/45R17 GREEN-Max AllSeason 94V XL TL #E 3PMSF 221008
1 x WINDFORCE 225/60R16 CATCHGRE GP100 98H TL #E WI042H1
1 x KENDA K413B 90/90-10 50J 4PR TL #E
1 x RADAR 305/35R24 Dimax R8+ 112V XL TL #E M+S DSC0137
1 x WINDFORCE 255/50R19 CATCHPOWER SUV 107V XL TL #E WI289H1
1 x KENDA K711 90/90-10 50J 4PR TL #E
1 x KENDA K784F BIG BLOCK 110/80-19 59Q TL #E
1 x SUNF A-003 21x7.00-8 6PR TL NHS
1 x KENDA ROAD GO K572 22x10-10 55N 4PR TL E#
1 x LINGLONG 215/30R20 GREEN-Max 82W XL TL #E 221006407
1 x KENDA CATACLYSM K6702 150/80-16 77H TL #E
1 x LINGLONG 205/60R15 GREEN-Max HP010 91H TL #E 221001285
1 x RADAR 125/80R12 Dimax Classic 62S TL M+S RGC0179
1 x LINGLONG 195/60R15 GREEN-Max HP010 88V TL #E 221000956
1 x 4x12 Concave/12x4 40mm Met Hdw
1 x DURO DM1055 130/90-10 61J E#
1 x JOURNEY P3036 29x9.00R14 8PR TL
1 x RADAR 205/50RF17 Dimax R8 89W TL #E M+S DSC0077 Run-Flat
1 x DURO HF290 3.50-10 51J E#
2 x KENDA IBEX K774 120/100-18 68M #E
1 x RADAR 175/75R16C ARGONITE RV-4 101/99R TL #E M+S RGD0050
1 x JOURNEY P351 25x8-12 38J 4PR E#
1 x RADAR 225/55ZR17 DIMAX 4SEASON 101W XL TL #E 3PMSF DSC0232
1 x KENDA BEAR CLAW K299 23x10-10 62F 6P TL #E
1 x WANDA P811 4.80/4.00-8 71M 6PR TL E#
1 x LINGLONG 225/75R16C GREEN-Max Winter VAN 121/120R 10PR TL #E 3PM
1 x JOURNEY P350 25x8-12 38J 4PR E#
1 x WINDFORCE 215/65R17 PERFORMAX SUV 99H TL #E WI242H1
1 x RADAR 265/70R16 RENEGADE AT-5 112H OWL #E M+S 3PMSF RZD0016
1 x LINGLONG 195/80R14C GREEN-Max Van 106/104P TL #E 221007947
1 x JOURNEY P357 22x11-9 43J 4PR E#
1 x WANDA P811 4.80-12 80M 6PR TL E#
1 x WINDFORCE 225/60R17 PERFORMAX SUV 99H TL #E WI143H1
1 x WINDFORCE 175/65R14 CATCHGRE GP100 86T XL TL #E WI355H1
1 x RADAR 245/40ZR17 Dimax R8 95Y XL TL #E M+S DSC0589
1 x DURO HF906 Excelerator 110/90-19 62M NHS
1 x LINGLONG 225/50RF17 GREEN-Max ACRO 94W XL TL #E Run-Flat
1 x JOURNEY P350 27x11-14 55J 6PR E#
2 x LINGLONG 235/40R18 GREEN-Max 95W XL TL #E 221008711
1 x RADAR 195/65R16C ARGONITE RV-4 104/102T TL #E M+S RGD0042
1 x RADAR 215/65R17 DIMAX 4SEASON 103V XL TL #E 3PMSF DSC0558
1 x RADAR 235/70R16 RENEGADE AT-5 106H TL #E M+S 3PMSF RZD0074
1 x KENDA K784F BIG BLOCK 120/70-19 60Q TL #E
1 x RADAR 185/80R16 Dimax Classic 93H TL M+S RNC0060
2 x LINGLONG 165/70R13 GREEN-Max Winter HP 79T TL #E 3PMSF 221004031
1 x DURO DI2021 19x7-8 2PR NHS
1 x KENDA IBEX K774 110/100-18 64M #E
1 x LINGLONG 265/50R19 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 106T TL #E 3PMS
1 x LINGLONG 235/45R18 GREEN-Max 98Y XL TL #E 221006457
2 x WINDFORCE 175/60R14 CATCHGRE GP100 79H TL #E WI883H1
1 x BARKLEY 195/65R16C MANSUN B09 104/102R 8PR TL #E
1 x Dętka KENDA 3.50-16 TR-6 1,3mm
1 x RADAR 175/80R14 Dimax Classic 88H TL M+S RNC0067
1 x LINGLONG 185/55R15 GREEN-Max Winter UHP 86H XL TL #E 3PMSF 22100
1 x LINGLONG 195/55R15 GREEN-Max Winter UHP 85H TL #E 3PMSF 22100083
1 x KENDA K413 140/70-12 60P 4PR TL #E
1 x BARKLEY 255/55R18 VIGORIDE SUV 109V XL TL #E
1 x RADAR 245/50ZR20 Dimax R8+ 105W XL TL #E M+S DSC0482
364.132,97zł
Obecnie nie ma recenzji produktów
waluta
PayByNet - bezpośrednie płatności internetowe
Giełda transportowa espedytor.pl