Korzystanie z Serwisu

Informacje prawne

Regulamin

I. Definicje.

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego sklep.espedytor.pl, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. Sprzedawca - Firma PRYM Bożena Wyciślok, NIP 627-164-02-46, REGON: 240516350, e-mail: sklep@espedytor.pl.pl.
 2. Sklep - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej sklep.espedytor.pl oraz jej podstronach,
 3. Klient - każda osoba, która złożyła zamówienie w Sklepie,
 4. Konsument - osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.
 5. Zewnętrzny Kanał Płatności - akceptowana przez Sprzedawcę metoda dokonywania płatności za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy. Zasady dokonywania płatności przy użyciu Zewnętrznego Kanału Płatności określa odpowiedni regulamin danego dostawcy.

II. Postanowienia ogólne.

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

§ 5

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu odpowiedniego formularza.

§ 6

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 8 - § 10 Polityki prywatności i plików cookies.

III. Złożenie i przyjęcie zamówienia.

§ 7

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po podaniu wszystkich danych do realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 8

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony Kupuję znajdującej się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.
 3. Po dodaniu towarów do koszyka Klient powinien wybrać sposób dostawy, podać dane nabywcy, dane do faktury (opcjonalnie) oraz adres dostawy (w przypadku wysyłki) albo imię i nazwisko osoby odbierającej (w przypadku odbioru osobistego). Dane są niezbędne do złożenia zamówienia. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić oraz wypełnieniu formularza, o którym mowa w postanowieniu ustępu 3 powyżej, należy wybrać sposób dostawy i płatności.
  Klient ma możliwość wybrania jednego z następujących sposobów płatności:
  1. przedpłata przelewem tradycyjnym - Sprzedawca zwraca uwagę, że w przypadku wyboru tej formy płatności wysyłka zamówionych towarów nastąpi dopiero po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  2. przedpłata Zewnętrznym Kanałem Płatności - Paybynet,
  3. przesyłka za pobraniem - Sprzedawca zwraca uwagę, że w przypadku tej formy płatności, do wartości zamówienia zostaną doliczone dodatkowe koszty w wysokości 10zł; ta forma płatności jest dotępna tylko dla klientów, którzy zrealizowali choć jedno zamówienie w sklepie i potwierdzili telefonicznie (tel.660 096619) możliwość tej formy zapłaty;
  4. zapłata gotówką przy osobistym odbiorze towarów.
  Klient ma możliwość wybrania jednego z następujących sposobów dostawy:
  1. przesyłka kurierska - wysyłki realizujemy firmami kurierskimi FEDEX lub DPD, darmowa dostawa dla zamówień powyżej 600.00zł, koszt transportu dla zamówień do 600.00zł włącznie wynosi 14.99zł,
  2. odbiór osobisty - Sprzedawca zwraca uwagę, że w przypadku tej formy dostawy odbiór towaru odbywa się z naszego magazynu zewnętrznego w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 219/223 (Pn.-Pt. 08:00-16:00) po wcześniejszym potwierdzeniu przez Sklep możliwości odbioru.
 5. Następnie należy kliknąć przycisk Podsumowanie zamówienia. W rubryce Wartość zamówienia podana jest kwota uwzględniająca ceny towarów dodanych do koszyka, cenę dostawy oraz cenę wybranego sposobu płatności.
 6. Wyświetlony w podsumowaniu koszyk towarów wraz z podaniem ich ilości, a także cen oraz ceną dostawy i wybranym sposobem płatności wraz z jego kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.
 7. Na tym etapie składania zamówienia należy sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku Kup-Teraz. Kliknięcie przycisku Kup-Teraz powoduje złożenie przez Klienta, Sprzedawcy oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku. Składane zamówienie jest związane z obowiązkiem zapłaty.
 8. Po złożeniu zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, co powoduje związanie Klienta ofertą. Sprzedawca prześle także do Klienta mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta oraz podsumowaniem jego treści. E-mail ten nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta.
 9. Następnie Sprzedawca potwierdzi e-mailem, wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w zamówieniu, przyjęcie oferty złożonej przez Klienta. Z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta, w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Klienta, wówczas prześle do niego e-mail z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i przyczynach takiego kroku.
 10. E-mail potwierdzający przyjęcie przez Sprzedającego oferty Klienta, o którym mowa w ustępie powyżej zawierać będzie dodatkowo informacje niezbędne do dokonania przez Klienta wpłaty, w przypadku wyboru sposobu płatności na rachunek bankowy Sprzedającego.
 11. Następnie Sprzedawca potwierdzi e-mailem wysłanie zamówionych towarów do Klienta na wskazany w formularzu adres albo prześle zaproszenie do odbioru towaru (w przypadku odbioru osobistego).

§ 9

 1. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
 2. Dostawy są realizowane wyłącznie na terytorium Polski. Klienci zainteresowani dostawą poza terytorium Polski proszeni są o indywidualny kontakt ze Sprzedawcą.

§ 10

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

IV. Zwroty i reklamacje.

§ 11

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane partiami lub w częściach, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem sklep.espedytor.pl/oswiadczenie.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się on z powstaniem dla Konsumenta dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 12

 1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: reklamacje@espedytor.pl, osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a, bądź w innej formie.
 3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

V. Postanowienia końcowe.

§ 13

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 14

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie sklep.espedytor.pl/info_prawne.Polityka prywatności i plików cookies

I. Postanowienie wstępne.

§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800) spółka Lucky Star Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-619), ul. Pogonowskiego 56-58, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000147799, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 729-10-15-090, REGON: 471057593, kapitał zakładowy: 666 000,00 zł, e-mail: sklep@espedytor.pl, zwana dalej Wykonawcą, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej Polityką.

§ 2

 1. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu sklep.espedytor.pl.
 2. Pojęcie Użytkownika oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

II. Dane osobowe.

§ 3

 1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Wykonawcę za pośrednictwem Sklepu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne. Podanie ich jest jednak konieczne do świadczenia usług przez Wykonawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z Wykonawcą są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.zm).

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Wykonawca.
 2. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

§ 5

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wykonawcy.

§ 6

Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.

§ 7

Dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

III. Pliki cookies.

§ 8

 1. Wykonawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy.
 2. Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: personalizacji, indywidualizacji usługi, analityki, zapamiętywania preferencji Użytkownika.

§ 9

 1. Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 10

Wykonawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować przerwanie sesji.

IV. Dane zawarte w logach systemowych.

§ 11

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

V. Środki techniczne stosowane przez Wykonawcę.

§ 12

Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

VI. Inne.

§ 13

Użytkownik nie ma możliwość korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 14

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: sklep@espedytor.pl.
 2. Polityka znajduje się na stronie sklep.espedytor.pl/info_prawne.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży


!
Kontynuuj
Kategorie
Dętki-> (107)
Felgi-> (17)
Inne-> (4)
Opony-> (2572)
Producent
Szukaj
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Akceptujemy
1 x KENDA K674 140/70-17 66H TL #E
1 x PIT BULL GROWLER XOR 26x11R12 BG2.5 6PR EXD E# PB3053C
1 x ITP TWISTER 14x7 4/110 5+2 Black Milled RIGHT 1422326727BR
1 x LINGLONG 255/50R19 GREEN-Max 4x4 HP 107W TL #E 221004520
1 x Dętka KENDA 4.50/5.00-17 TR-6 1,3mm
1 x WANDA Go-kart WD-F1 10x4.50-5 4PR TL
1 x WINDFORCE 195/50R15 CATCHFORS A/S 82V TL #E 3PMSF
1 x KENDA K413 140/70-12 60J 4PR TL #E
1 x RADAR 205/40RF18 Dimax R8+ 86Y XL TL #E M+S DSC0035 Run-Flat
1 x RADAR 255/45R20 DIMAX ALPINE 105V XL #E 3PMSF RASYCN0200
1 x RADAR 155/65R13 Rivera PRO 2 73T TL #E M+S RGC0132
1 x ITP TERRACROSS R/T 26x11R14 (280/55R14) 87N 6PR 5E0412 #E Made i
1 x DURO HF240A KNOBBY 16x8-7 16F 2PR E#
1 x LINGLONG 275/40RF20 GREEN-Max ACRO 102W TL #E 221013623 Run-Flat
3 x RADAR LT225/75R16 RENEGADE AT-5 115/112R 10PR #E M+S 3PMSF RZD00
2 x RADAR 225/45RF17 Dimax R8 91W TL #E M+S DSC0078 Run-Flat
1 x JOURNEY P3036 28x10.00R14 8PR TL
3 x Dętka KENDA 3.00/3.25-12 JS-87C 1,3mm
1 x RADAR 135/80R13 Rivera PRO 2 70T TL #E M+S RGC0169
1 x Dętka KENDA 3.00/3.25-10 JS-87C 1,3mm
1 x LINGLONG 185/50R16 GREEN-Max HP010 81H TL #E 221006609
1 x LINGLONG 185/60R14 GREEN-Max HP010 82H TL #E 221000528
2 x LINGLONG 235/70R16 GREEN-Max 4x4 HP 106H TL #E 221004025
2 x Dętka JOURNEY 4.10/3.50-6 TR87BU TUBE
1 x PIT BULL GROWLER XOR 27x11R12 BG2.5 6PR EXD #E PB3073C
1 x DURO HF319 2.50-17 38L E#
1 x RADAR 235/45R18 DIMAX ALPINE 98V XL #E 3PMSF RASYCN0186
1 x WANDA P332 20x10-10 4PR TL
1 x RADAR 235/60R17C ARGONITE 4SEASON RV-4S 117/115R TL #E 3PMSF RSD
2 x Dętka KENDA 25x8.00-12 TR-6
1 x KENDA Big Block Paver K678 150/70-18 70H TL #E
1 x RADAR LT285/70R17 RENEGADE RT+ 121/118Q #E M+S POR RND0104
1 x WINDFORCE LT235/85R16 CATCHFORS MT 120/116Q 10PR TL M+S POR WI13
3 x RADAR LT245/75R16 RENEGADE AT-5 120/116R 10PR #E M+S 3PMSF RZD00
1 x RADAR LT325/60R20 RENEGADE RT+ 126/123K #E POR RANCCN0175
2 x LEAO 380/85R34 LR861 147A8/147B TL 231003158
1 x Dętka KENDA 70/100-17 TR-4 TUFF TUBE 2,4mm
2 x RADAR 255/55R18 DIMAX ALPINE 109V XL #E 3PMSF RASYCN0192
1 x LINGLONG T135/90R16 T010 102M TL #E 221014559
1 x RADAR 195/75R16C ARGONITE RV-4 110/108T TL #E M+S RGD0040
1 x RADAR 235/65ZR17 RPX800+ 108W XL TL #E M+S RASYCN0024
1 x RADAR 235/50RF18 DIMAX 4SEASON 101W XL TL #E 3PMSF DSC0563 Run-F
1 x LINGLONG 31x10.50R15LT CROSSWIND MT 109Q TL POR 221010718
2 x RADAR 215/35ZR18 Dimax R8 84Y X TL #E M+S DSC0590
1 x DURO HF224 18x9.50-8 4PR TL
2 x KENDA BEAR CLAW HTR K587 26x11R14 54N 8PR TL #E
1 x RADAR 165/65R14 DIMAX 4SEASON 79H TL #E 3PMSF RGC0114
2 x KENDA K676 RETROACTIVE 150/70-17 VB 69V TL #E
3 x DURO HF308 2.75-17 41P 4PR E#
1 x RADAR 225/55RF17 Dimax R8+ 97Y TL #E M+S DSC0085 Run-Flat
3 x LINGLONG 235/55R17 GREEN-Max 4x4 HP 103V TL #E 221008824
2 x Dętka JOURNEY 3.50/4.00-8 TR13BU TUBE
1 x ROADGUIDER VULCAN 28x11-14 58F 6PR TL NO#E
1 x KENDA K255 3.00-16 43P 4PR TT #E
1 x Silverstone 31X10.50-16LT MT-117 XTREME 109K 6PR TL POR 23106MX6
1 x KENDA K676F RETROACTIVE 120/80-16 VB 60V TL #E
1 x RADAR 35x12.50R18LT RENEGADE AT-5 123S 10PR OWL #E M+S 3PMSF RZD
2 x LINGLONG 225/50RF17 GREEN-Max ACRO 94W XL TL #E Run-Flat
2 x Dętka KENDA 2.50/2.75-16 TR-4 1,3mm
1 x RADAR 235/55R18 DIMAX ALPINE 104V XL #E 3PMSF RASYCN0188
1 x BARKLEY 195/65R16C MANSUN B09 104/102R 8PR TL #E
2 x Dętka KENDA 60/100-14 TR-4 TUFF TUBE 2,4mm
1 x LINGLONG 295/40R21 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 107T TL #E 3PMS
2 x RADAR 37x12.50R22LT RENEGADE AT-5 123Q 10PR OWL #E M+S 3PMSF RZD
3 x DURO HF308 4.00-18 64P E#
2 x Opona WINDFORCE 155/65R14 CATCHFORS AllSeason 75H TL #E 3PMSF WI
1 x WINDFORCE 185/75R16C SNOWBLAZER max 104/102R 8PR TL #E 3PMSF 4WI
2 x LINGLONG 225/55R17 GREEN-Max 97W TL #E 221001856
1 x RADAR 225/55R18 DIMAX 4SEASON 102V XL TL #E 3PMSF DSC0562
1 x Dętka KENDA 3.00/3.25-21 TR-4 1,3mm
1 x DURO HF247 19x7-8 13F 2PR E#
1 x LINGLONG 205/80R16LT CROSSWIND AT100 110/108R TL #E M+S 3PMSF 22
1 x Dętka KENDA 2.75/3.00-17 TR-4 1,3mm
1 x RADAR 235/60R16 RPX800+ 104V XL TL #E M+S RSC0248
1 x RADAR 255/40ZR19 Dimax R8+ 100Y XL TL #E M+S DSC0117
1 x LINGLONG LT255/70R16 CROSSWIND MT 115/112Q TL POR 221010728
1 x LINGLONG 165/70R13 GREEN-Max Winter HP 79T TL #E 3PMSF 221004031
1 x RADAR 215/65R16C ARGONITE 4SEASON RV-4S 109/107T TL #E 3PMSF RSD
1 x DURO DM1092 140/70-14 62P E#
3 x LINGLONG 165/60R14 GREEN-Max AllSeason 75H TL #E 3PMSF
1 x RADAR LT285/65R18 RENEGADE R7 MT 125/122K OWL #E POR RZD0253
1 x KENDA K764 110/80-12 61J 4PR TL #E
2 x RADAR 205/70R15 RPX800 100H XL TL #E M+S RSC0266
1 x WINDFORCE 215/65R16 CATCHFORS AllSeason 102H XL TL #E 3PMSF WI98
1 x SUNF A-021 26x8-14 6PR E#
2 x Dętka KENDA 18x7.00-8 TR-6
1 x WANDA P533 16x6.00-8 2PR TL
2 x LEAO 380/85R28(14.9R28) LR861 133A8/130B TL 231002778
1 x DURO HF246 KNOBBY 20x7-8 31F 2PR NHS
1 x &Opona WINDFORCE 175/75R16C MILE MAX 101/99R TL #E WI452H1
1 x DURO HF910 3.00-12 47J E#
1 x Dętka KENDA 3.25/3.50-21 TR-4 1,3mm
1 x LINGLONG 165/65R15 GREEN-Max AllSeason 81T TL #E 3PMSF 221013951
1 x RADAR LT315/60R20 RENEGADE R7 MT 125/122K OWL #E POR RZD0257
1 x LINGLONG T145/60R20 T010 105M TL #E 221006906
1 x DURO HF903 130/80-12 69L #E
1 x WANDA P297 130/60-13 4PR TL #E
2 x RADAR 265/65R18 RENEGADE AT-5 114H OWL #E M+S 3PMSF RZD0141
1 x WANDA P512 16x6.50-8 4PR TL
1 x RADAR 215/60R17C ARGONITE 4SEASON RV-4S 109/107T TL #E 3PMSF RSD
1 x SUNF A-021 19x6-10 42N 6PR E#
1 x LEAO 380/90R50 LR9000 160A8/157B TL 231003109
2 x RADAR 225/65R17 DIMAX 4SEASON 106V XL TL #E 3PMSF DSC0560
2 x RADAR 275/65R18 RENEGADE AT-5 116T TL OWL #E M+S 3PMSF RZD0039
1 x LINGLONG 235/60R18 GREEN-Max Winter UHP 107H XL TL #E 3PMSF 2210
1 x LINGLONG 215/70R16 GREEN-Max 4x4 HP 100H TL #E 221004027
1 x SUNF A-027F 23x8-11 6PR NHS
1 x RADAR 215/65R16C ARGONITE ALPINE 109/107R #E 3PMSF RAGFCN0030
1 x WANDA H8023 3.50-8 4PR TT
1 x Dętka JOURNEY 5.00-8 TR87BU TUBE
1 x JOURNEY WU08 30x10-14 8PR 79F TL NHS
1 x LINGLONG LT235/75R15 CROSSWIND MT 104/101Q TL POR 221010715
1 x SUNF A-010 25x10-12 70J 6PR E#
1 x JOURNEY P3048 30x10R14 8PR TL
1 x RADAR 185/70R13 Dimax Classic 86V TL M+S RNC0072
3 x LEAO 420/90R30 LR861 147A8/144B TL 231002060
1 x KENDA K703F 120/70-13 53P TL #E
1 x LINGLONG 215/55R16 GREEN-Max AllSeason 97V XL TL #E 3PMSF 221008
1 x LINGLONG LT265/70R17 CROSSWIND MT 121/118Q TL POR 221010732
1 x JOURNEY P3035 26x9R14 6PR TL
2 x WINDFORCE 195/65R16C MILE MAX 104/102R TL #E WI090H1
1 x LINGLONG 235/70R16 R620 106T TL #E 221005276
1 x KENDA K676F RETROACTIVE 100/90-19 VB 57V TL #E
1 x DURO HF348 70/90-16 42P E#
1 x LINGLONG 235/65R17 GREEN-Max 4x4 HP 108V TL #E 221004003
1 x LINGLONG 255/40R18 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 95T TL #E 3PMSF
3 x RADAR LT285/75R16 RENEGADE RT+ 121/117Q #E POR RND0101
2 x WANDA P301 3.50-8 2PR TT
1 x DURO DI2036 KADEN 26x9R14 61K 4PR E#
1 x LINGLONG 245/70R16 R620 107H TL #E 221002207
3 x Dętka KENDA 90/100-14 TR-6 TUFF TUBE 2,4mm
1 x Dętka KENDA 110/90-19 TR-6 SUPER TUFF TUBE 3,7mm
1 x RADAR 265/70R17 RENEGADE AT-5 115H OWL #E M+S 3PMSF RZD0070
1 x LINGLONG 185/55R14 GREEN-Max AllSeason 80H TL #E 3PMSF 221013978
1 x LINGLONG 275/70R16 GREEN-Max 4x4 HP 114H TL #E 221004026
1 x WANDA P512A 15x5.50-6 2PR TL
1 x LINGLONG T125/80R15 T010 95M TL #E 221015841
1 x LINGLONG 245/60R18 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 105T TL #E 3PMS
3 x DURO HF314A 80/80-16 45P E#
1 x LINGLONG LT245/75R16 CROSSWIND MT 120/116Q TL POR 221010726
1 x RADAR 225/40ZR18 Dimax R8+ 92Y XL TL #E M+S DSC0465
1 x SUNF A-027F 19x7-8 28F 6PR E#
1 x Dętka KENDA 120/130/70-12 JS-87C 1,3mm
3 x RADAR 175/70R14 DIMAX 4SEASON 88H XL TL #E 3PMSF RGC0117
1 x RADAR LT285/50R22 RENEGADE AT-5 121/118R OWL #E M+S 3PMSF RZD015
1 x KENDA SPEEDRACER K547 20x11-9 38N 4PR TL #E
1 x WINDFORCE 225/50ZR17 CATCHPOWER 98W XL TL #E WI086H1
1 x KENDA K671F CRUISER 100/90-16 54H 6PR TL #E
1 x JOURNEY P3057 32x10R15 8PR TL #E
1 x RADAR LT285/75R16 RENEGADE R7 MT 126/123K OWL #E POR RZD0098
1 x RADAR 35x12.50R18LT RENEGADE R7 MT 123K OWL #E POR RZD0101
2 x LINGLONG 205/65R15 GREEN-Max AllSeason 94H TL #E 3PMSF
1 x DURO HF232 20.5x8.00-10 (205/65-10) 6PR TL
2 x LINGLONG 185/60R15 GREEN-Max HP010 88H XL TL #E 221000585
1 x Dętka KENDA 3.50-8 TR-13 1,3mm
1 x Dętka JOURNEY 5.00-8 TR13BU TUBE
2 x JOURNEY P3035 26x11R14 6PR TL E#
1 x RADAR LT265/70R18 RENEGADE AT-5 124/121S 10PR OWL #E M+S 3PMSF R
1 x RADAR 37x13.50R22LT RENEGADE RT+ 123K #E 3PMSF POR RANCCN0177
1 x DURO HF261A 90/90-17 49P 4PR E#
1 x WANDA P815 16.5x6.50-8 72M 6PR TL E#
1 x LINGLONG 215/70R16 R620 100T TL #E 221001718
1 x LINGLONG 205/75R16C GREEN-Max VAN 4Season 110/108R TL #E 3PMSF 2
1 x KENDA SPEEDRACER K546F 25x8-12 43N 6PR TL #E
1 x Dętka JOURNEY 2.80/2.50-4 TR87BU TUBE
1 x RADAR 255/55ZR18 DIMAX 4SEASON 109W XL TL #E 3PMSF DSC0347
2 x ITP TWISTER 14x7 4/110 5+2 Machined RIGHT 1422326536BR
1 x WINDFORCE 215/45R16 CATCHFORS AllSeason 90V XL TL #E 3PMSF WI137
1 x DURO HF257A 200/60-14.5 10PR
1 x LINGLONG 175/65R13 GREEN-Max AllSeason 80T TL #E 3PMSF 221013953
2 x RADAR 185/75R16C ARGONITE RV-4 104/102R TL #E M+S RGD0033
1 x Opona WINDFORCE 165/65R14 CATCHFORS AllSeason 79H TL #E 3PMSF WI
2 x WINDFORCE 195/55R16 CATCHPOWER 91V XL TL #E WI281H1
1 x RADAR 195/55R16 DIMAX ALPINE 91H XL #E 3PMSF RASYCN0159
1 x RADAR 33x12.50R20LT RENEGADE R7 MT 119Q OWL #E M+S POR RZD0160
1 x DURO DI2010 BUFFALO 24x10-11 43F 4PR #E
1 x Silverstone 31X10.50-15LT MT-117 XTREME 110K 6PR TL POR 23105MX6
2 x DURO DP3000 155/65R13 73H M+S TL #E
1 x LINGLONG 195/60R15 GREEN-Max AllSeason 88H TL #E 3PMSF 221008920
1 x KENDA K488 70/90-18 40P 4PR TL #E
1 x LINGLONG 255/50R19 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 103T TL #E 3PMS
1 x RADAR 225/45R18 DIMAX ALPINE 95V XL #E 3PMSF RASYCN0183
1 x LINGLONG 195/55R15 GREEN-Max AllSeason 85H TL #E 3PMSF 221008905
1 x Dętka KENDA 23.5x8.00-11 TR-6
1 x DURO DM1057 130/70-13 63P E#
2 x LINGLONG 245/40R18 GREEN-Max AllSeason 97V XL TL #E 3PMSF 221013
1 x RADAR LT285/50R20 RENEGADE RT+ 119/116Q #E M+S POR RND0086
2 x ITP TWISTER 14x7 4/136 5+2 Black Milled LEFT 1422328727BL
2 x RADAR 165/65R15 DIMAX 4SEASON 81H TL #E 3PMSF RGC0119
2 x KENDA K787 4.50-18 70M #E
2 x ITP ULTRACROSS R-SPEC 31x9.50R15 8PR 101F TL 6P0516 NHS Made in
1 x SUNF A-043 26x11R14 66N 6PR E#
1 x DURO 265/70R17 DL6110 Frontier H/T II 115T TL M+S DOT2014
1 x KENDA K657F CHALLENGER 100/90-18 56H 6PR TL #E
1 x LINGLONG 225/55R16 GREEN-Max AllSeason 99V TL #E 3PMSF 221013982
1 x RADAR 165/80R14 Dimax Classic 84H TL M+S RNC0066
1 x Dętka KENDA 3.50-8 JS-87C 1,3mm
2 x LINGLONG LT265/70R16 CROSSWIND MT 110/107Q TL POR 221010729
1 x WANDA P512 23x9.50-12 4PR TL
1 x ITP CRYPTID 36x10-17 6P0350 NHS Made in USA
1 x KENDA K781 Triple 110/100-18 64M NHS
2 x WINDFORCE 255/55R18 ROADFORS UHP 109V XL 4PR TL #E 3WI019H1
1 x RADAR 265/35ZR18 Dimax R8+ 97Y XL #E M+S DSC0108
1 x KENDA K425 90/80-16 52P TL #E
1 x LINGLONG 195/65R15 GREEN-Max ET 91T TL #E 221001022
2 x RADAR 165/70R14 DIMAX 4SEASON 81H TL #E 3PMSF RGC0115
1 x RADAR 265/35ZR20 Dimax R8+ 99Y XL TL #E M+S DSC0210
2 x RADAR 275/40RF19 Dimax R8+ 101Y TL #E M+S DSC0463 Run-Flat
1 x LINGLONG 175/70R13 GREEN-Max ET 82T TL #E 221000404
1 x RADAR 225/60RF18 DIMAX 4SEASON 104W XL TL #E 3PMSF DSC0577 Run-F
1 x DURO DI2011 BERM RAIDER 20x11-9 38N 4PR E#
2 x RADAR LT285/65R18 RENEGADE RT+ 121/118Q #E 3PMSF POR RANCCN0008
1 x ITP TWISTER 14x7 4/156 5+2 Machined LEFT 1422329536BL
1 x ITP TWISTER 14x7 4/156 5+2 Machined RIGHT 1422329536BR
1 x LINGLONG 195/65R14 GREEN-Max HP010 89H TL #E 221009245
1 x RADAR 225/70R15C ARGONITE 4SEASON RV-4S 112/110R TL #E 3PMSF RSD
1 x Dętka KENDA 2.50/2.75-18 TR-4 1,3mm
1 x KENDA K774 110/80-18 58P #E
1 x KENDA 185/65R14 KR202 AllSeason 86H TL #E 3PMSF K373B490
1 x DURO DI2039 Power Grip V2 30x10R14 81N 8PR TL #E
1 x SUNF A-003 18x7-8 28F 6PR E#
1 x LINGLONG 255/70R15 CROSSWIND AT100 108T TL #E M+S 3PMSF 22101757
1 x RADAR 35x12.50R17LT RENEGADE AT-5 121R 10PR #E M+S 3PMSF RZD0117
1 x WINDFORCE 305/35R24 CATCHPOWER SUV 112V XL TL #E WI532H1
1 x RADAR LT245/75R17 RENEGADE AT-5 121/118S 10PR #E M+S 3PMSF RZD00
1 x JOURNEY P3036 27x11.00R14 8PR TL
1 x ROADGUIDER MARS B 24x9-11 45F 6PR TL NO#E
1 x RADAR 33x12.50R18LT RENEGADE R7 MT 118Q 10PR OWL #E POR RZD0058
1 x HURRICANE 16x7 4/115 5+2 1621963017B Matte Black
2 x LINGLONG 205/70R15C GREEN-Max VAN 4Season 106/104R TL #E 3PMSF 2
1 x RADAR 255/55ZR19 DIMAX 4SEASON 111W XL TL #E 3PMSF DSC0348
1 x KENDA K413 110/80-10 58J 4PR TL #E
1 x RADAR LT285/55R20 RENEGADE AT-5 122/119S 10PR #E M+S 3PMSF RZD00
1 x Dętka KENDA 2.75/3.00-10 JS-87C 1,3mm
1 x LINGLONG 225/60R16 GREEN-Max AllSeason 102V TL #E 3PMSF 22101397
2 x KENDA CATACLYSM K6702 150/80-16 77H TL #E
1 x RADAR LT295/60R20 RENEGADE RT+ 121/117Q #E 3PMSF POR RANCCN0173
1 x KENDA IBEX K774F 80/100-21 51M #E 17522046
1 x RADAR 185/60R15 DIMAX ALPINE 88T XL #E 3PMSF RASYCN0152
1 x KENDA BEAR CLAW HTR K587 25x8R12 43N 8PR TL #E
1 x KENDA K425 100/80-16 56P TL #E
1 x KENDA K764 140/60-14 64S 6PR TL #E
1 x SUNF D-006X 130/60-13 53M 4PR TL #E
1 x ROADGUIDER VICTORY 25x10-12 50F 6PR TL E#
2 x LINGLONG 215/45R16 GREEN-Max AllSeason 90V TL #E 3PMSF 221014117
1 x WINDFORCE 185/70R13 CATCHFORS PCR 86T TL #E 4WI886H1
2 x DURO Go-kart HF242B 11x7.10-5 PR4 +10mm
2 x Dętka JOURNEY 12X4-5 TR87BU TUBE
1 x WINDFORCE 175/70R13 CATCHGRE GP100 82T TL #E WI002H1
1 x KENDA K6022 110/70-12 47L TL #E
2 x LINGLONG 195/60R16C GREEN-Max VAN 4Season 99/97R TL #E 3PMSF 221
1 x WINDFORCE 195/60R15 CATCHFORS AllSeason 88H TL #E 3PMSF WI981H1
2 x WANDA P332 20x8-10 4PR TL
2 x DURO HF308 3.50-18 56P 4PR E#
1 x ITP TERRACROSS R/T 25x8R12(205/80R12) 43N 6PR 5E0423 #E Made in
1 x LINGLONG 265/50R20 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 107T TL #E 3PMS
1 x DURO HF232 16.5x6.50-8 4PR TL
1 x DURO HF912A 110/70-12 47J E#
2 x Opona WINDFORCE 245/60R18 PERFORMAX SUV 105H TL #E WI922H1
1 x RADAR LT295/70R17 RENEGADE R7 MT 121/118Q 10PR OWL #E M+S POR RZ
1 x RADAR 195/40ZR17 RPX800 81W XL TL #E M+S RSC0058
1 x JOURNEY P354 25x8-12 38N 4PR E#
2 x LINGLONG 185/65R14 GREEN-Max HP010 86H TL #E 221000607
1 x LINGLONG 185/60R14 GREEN-Max AllSeason 82H TL #E 3PMSF 221008917
2 x ITP TERRACROSS R/T 26x9R12(230/80R12) TL 49N 6PR 5E0475 E# Made
1 x DURO HF296C 130/90-15 69P E#
1 x LINGLONG LT235/85R16 CROSSWIND MT 120/116Q TL POR 221010724
1 x RADAR LT245/75R16 RENEGADE R7 MT 120/116Q 10PR OWL #E M+S POR RZ
1 x ITP TWISTER 14x7 4/110 5+2 Black Milled LEFT 1422326727BL
1 x KENDA K764 130/70-12 62P 6PR TL #E
1 x RADAR 225/60RF17 DIMAX 4SEASON 99V TL #E 3PMSF DSC0559 Run-Flat
1 x Opona WINDFORCE 185/55R15 CATCHFORS AllSeason 82V TL #E 3PMSF WI
1 x RADAR 235/55R18 DIMAX 4SEASON 104V XL TL #E 3PMSF DSC0341
1 x WINDFORCE P215/75R15 CATCHFORS AT 100T 4PR OWL TL WI067H1
1 x RADAR 275/40R22 RENEGADE AT-5 108V XL TL #E M+S 3PMSF RZD0304
2 x LINGLONG 285/60R18 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 116T TL #E 3PMS
1 x RADAR 185/55R15 DIMAX 4SEASON 86V XL TL #E 3PMSF RGC0122
1 x WINDFORCE 245/55R19 ICEPOWER 107H XL TL #E 3PMSF WI1018H1
2 x RADAR 215/60R16 DIMAX 4SEASON 99V XL TL #E 3PMSF DSC0228
1 x RADAR 215/70R15 Dimax Classic 98W TL M+S RNC0064
1 x KENDA K787 120/80-19 63M #E
1 x LINGLONG 215/60R17C GREEN-Max VAN 4Season 109/107T TL #E 3PMSF 2
1 x CARLISLE 4.80-8 2PR TL NHS 5170011 Snow Hog
1 x CARLISLE 16x6.50-8 6PR TT F6A02351 Farm Implement Heavy Duty SET
1 x ROADGUIDER VICTORY 28x10-14 55F 6PR TL NO#E
1 x ITP TWISTER 14x7 4/156 5+2 Black Milled RIGHT 1422329727BR
1 x RADAR 255/70R16 RENEGADE AT-5 111H TL #E M+S 3PMSF RZD0075
1 x RADAR 35x12.50R22LT RENEGADE R7 MT 121Q #E M+S POR RZD0165
1 x WANDA Go-kart WD-F1 11x7.10-5 4PR TL
1 x DURO HF296C 170/80-15 77H E#
2 x RADAR 235/65R16C ARGONITE 4SEASON RV-4S 115/113R TL #E 3PMSF RSD
1 x LINGLONG 175/60R15 R650 81H TL #E 3PMSF 221000295
2 x LINGLONG T125/80R16 T010 97M TL #E 221012264
1 x WINDFORCE P265/70R15 CATCHFORS AT 112T 4PR OWL TL WI785H1
2 x Dętka KENDA 130/90-17 (4.50/5.00-17) TR-6 TUFF TUBE 2,4mm
1 x RADAR 225/55R16 DIMAX 4SEASON 99V XL TL #E 3PMSF DSC0229
1 x WINDFORCE 295/35ZR21 CATCHPOWER SUV 107W XL TL #E WI523H1
1 x Dętka KENDA 3.25/3.50-16 TR-4 1,3mm
2 x LINGLONG 275/45R20 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 110T XL TL #E 3
1 x WANDA P332 16x6.50-8 4PR TL
1 x RADAR 155/60R15 DIMAX 4SEASON 74V TL #E 3PMSF RGC0135
1 x WINDFORCE 185/80R14C TOURING MAX 102/100R TL White Wall #E WI060
1 x RADAR LT285/60R18 RENEGADE RT+ 118/115Q #E POR RANCCN0169
1 x LEAO 320/85R32(12.4R32) LR861 142A8/139B TL 231002767
1 x WINDFORCE 245/30ZR24 ROADFORS UHP 94W XL 4PR TL #E 3WI943H1
1 x KENDA K763 130/80-16 64P 4PR TL #E
1 x LINGLONG T125/60R18 T010 94M TL #E 221015760
1 x RADAR 235/50ZR18 DIMAX 4SEASON 101W XL TL #E 3PMSF DSC0340
1 x DURO Go-kart HF242B 10x4.50-5 4PR +20mm
1 x WINDFORCE 235/45R17 CATCHFORS AllSeason 97W XL TL #E 3PMSF WI138
2 x RADAR 155/80R13C ARGONITE RV-4T 91/89N 8PR TL #E M+S RGD0055
1 x LINGLONG 225/45R17 GREEN-Max AllSeason 94V XL TL #E 3PMSF 221008
1 x DURO HF918 120/80-16 60H E#
1 x Dętka KENDA 2.75/3.00-16 TR-4 1,3mm
1 x RADAR 175/70R13 Rivera PRO 2 82T TL #E M+S RGC0021
1 x RADAR 195/70R14 Rivera PRO 2 91T #E M+S RGC0029
1 x RADAR 33x12.50R18LT RENEGADE RT+ 118Q 10PR #E M+S POR RND0032
1 x WANDA P301A 4.00-6 4PR TL
1 x WINDFORCE 235/45R18 SNOWPOWER 98H XL TL #E 3PMSF WI372H1
1 x KENDA 145/65R15 KR202 AllSeason 72T TL #E 3PMSF K041B567
1 x JOURNEY P311 18x9.50-8 4PR E#
1 x WINDFORCE P245/70R16 CATCHFORS AT 111S XL 4PR OWL TL WI153H1
1 x DURO DM1017 140/70-12 65P E#
1 x RADAR 255/50RF19 Dimax R8+ 107W XL TL #E M+S DSC0091 Run-Flat
1 x LINGLONG 225/65R16C GREEN-Max VAN 4Season 112/110S TL #E 3PMSF 2
1 x KENDA K657F CHALLENGER 90/100-21 56H 6PR TL #E
1 x KENDA K763 140/60-14 64S 6PR TL #E
1 x WINDFORCE 195/60R15 CATCHGRE GP100 88V TL #E WI277H1
1 x LINGLONG 185/65R15 GREEN-Max AllSeason 88H TL #E 3PMSF 221008919
2 x LINGLONG 165/70R13 R701 79N TL #E 221011526
1 x LINGLONG 215/45R17 GREEN-Max 91W XL TL #E 221007018
1 x LINGLONG 215/65R16 GREEN-Max AllSeason 102V XL TL #E 3PMSF 22101
2 x ITP MUD LITE XL 27x10-14 78F 6PR 560455 #E Made in USA
2 x KENDA Go-kart K404 10x4.50-5 GX Shore 62 4PR TL
1 x Dętka KENDA 2.25/2.50-18 TR-4 1,3mm
1 x LINGLONG 255/45R17 GREEN-Max ACRO 102W XL TL #E 221011815
1 x LINGLONG 165/70R13 GREEN-Max AllSeason 79T TL #E 3PMSF 221008910
1 x CARLISLE 18x8.50-10 4PR TL NHS 5233111 Tru Power
1 x RADAR 215/70R14 Dimax Classic 92W TL M+S RNC0071
1 x LINGLONG 155/65R14 GREEN-Max Winter HP 75T TL #E 3PMSF 221004046
1 x RADAR 235/45ZR17 DIMAX 4SEASON 97W XL TL #E 3PMSF DSC0497
1 x LINGLONG 245/50R18 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 100T TL #E 3PMS
1 x LEAO 380/85R24(14.9R24) LR861 131A8/128B TL 231002777
1 x DURO DI2010 BUFFALO 24x9-11 6PR #E
1 x DURO DM1092 120/70-12 51L E#
1 x CARLISLE 16x6.50-8 10PR TT 6A02361 Farm Implement Heavy Duty
1 x DURO DM1059 110/90-12 64P E#
1 x LINGLONG 195/55R16 GREEN-Max AllSeason 87H TL #E 3PMSF 221008906
1 x LINGLONG 215/60R17 GREEN-Max AllSeason 100V XL TL #E 3PMSF
1 x RADAR 305/45R22 Dimax R8+ 118V XL TL #E M+S DSC0135
1 x RADAR 265/40ZR18 Dimax R8+ 101Y XL TL #E M+S DSC0109
1 x KENDA K657 CHALLENGER 130/90-18 69H 6PR TL #E
1 x LINGLONG 185/65R14 GREEN-Max ET 86T TL #E 221000644
1 x WINDFORCE 205/70R15 CATCHFORS PCR 96H TL #E 4WI793H1
1 x KENDA K761 140/60-13 57J 4PR TL #E
1 x HURRICANE 15x7 4/115 5+2 1528646536B Matte Black
1 x KENDA K764F 120/70-14 55S 4PR TL #E
1 x RADAR 155/65R14 DIMAX 4SEASON 75H TL #E 3PMSF RGC0131
1 x RADAR 215/55R18 RPX800 99V XL TL #E M+S RSC0086
1 x WINDFORCE 205/45ZR17 CATCHPOWER 88W XL TL #E WI120H1
1 x RADAR 245/40R18 DIMAX ALPINE 97V XL #E 3PMSF RASYCN0190
1 x RADAR 225/30ZR20 Dimax R8 85Y XL TL #E M+S DSC0595
1 x KENDA K413 130/70-10 52J 4PR TL #E
1 x WINDFORCE 185/60R15 CATCHFORS PCR 84H TL #E 4WI827H1
1 x SUNF B-010 4.00R18 4PR TT NHS Soft
1 x KENDA K779 140/80-18 70R E# FIM
1 x LINGLONG 235/75R15 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 105T TL #E 3PMS
1 x KENDA K671 CRUISER 130/90-15 66H TL #E
1 x LINGLONG 175/70R14C GREEN-Max VAN 4Season 95/93T TL #E 3PMSF 221
1 x LINGLONG 205/65R16C GREEN-Max VAN 4Season 107/105T TL #E 3PMSF 2
1 x RADAR 205/80R16 RENEGADE AT-5 104T XL TL #E M+S 3PMSF RZD0291
1 x ITP TWISTER 1422328536BR 14x7 4/136 5+2 Machined RIGHT
1 x LINGLONG 195/70R14 GREEN-Max ET 91T TL #E 221008009
1 x RADAR LT295/60R20 RENEGADE AT-5 126/123S 10PR #E M+S 3PMSF RZD01
1 x KENDA K761 120/90-10 66M 4PR TL #E
1 x LINGLONG 165/65R13 GREEN-Max HP010N 77T TL 2017r.
1 x Dętka KENDA 24x9.00-11 TR-6
1 x DURO HF213 16.5x6.50-8 4PR TL
1 x RADAR 275/35RF18 Dimax R8+ 95Y TL #E M+S DSC0456 Run-Flat
1 x WINDFORCE 175/65R14C MILE MAX 90/88T TL #E WI448H1
1 x KENDA 225/75R16C KR33A 118R 8PR TL 3236B600 #E
1 x KENDA K674F 100/80-17 52H E#
1 x WINDFORCE 185/60R13 CATCHFORS PCR 80H TL #E 4WI1102H1
1 x KENDA K434 140/70-15 69P 6PR TL #E
1 x WINDFORCE P205/75R15 CATCHFORS AT 97T 4PR OWL TL WI783H1
1 x WINDFORCE 255/65R17 CATCHPOWER SUV 110H TL #E WI022H1
1 x Dętka KENDA 2.75/3.00-10 TR-4 1,3mm
1 x Dętka KENDA 3.00/3.25-21 80/100,80/90,90/90,90/80-21 TR-4 1,3mm
1 x ROADGUIDER KNIGHT 26x11-14 54F 6PR TL E#
1 x WINDFORCE 255/35ZR18 CATCHPOWER 94W XL TL #E WI284H1
1 x RADAR 245/70R17 RENEGADE AT-5 110T TL #E M+S 3PMSF RZD0038
1 x WANDA WR068 225/55R12C 112N
1 x DURO DM1001 100/90-12 59J E#
1 x LINGLONG 185/60R12C R701 104/101N TL #E 221002607
1 x DURO HF282 7.00-12 14PR TT widlak
1 x RADAR 225/55ZR17 DIMAX 4SEASON 101W XL TL #E 3PMSF DSC0232
1 x WINDFORCE P255/70R16 CATCHFORS AT 111T 4PR OWL TL WI311H1
1 x ITP VERSA CROSS 30x10R14 8PR 6P0890 NHS Made in USA
1 x Dętka KENDA 3.00-8 JS-87C 1,3mm
1 x DURO HF282 6.00-9 10PR TT widlak
1 x KENDA K328 90/90-18 51P 4PR TT #E
1 x LINGLONG 235/60R17 Green-Max Winter GRIP SUV 106T XL TL #E 3PMSF
1 x WINDFORCE 175/55R15 CATCHFORS PCR 77H TL #E 4WI1124H1
1 x KENDA K262 2.75-21 45P 4PR TT #E
1 x RADAR 245/40ZR19 Dimax R8 98Y XL TL #E M+S DSC0594
1 x KENDA K784F BIG BLOCK 120/70-12 51P TL #E
1 x KENDA K786 WASHOUGAL II 120/100-18 68M NHS
1 x KENDA K786 WASHOUGAL II 110/80-19 59M NHS
1 x KENDA K785 MILLVILLE II 110/80-19 59M NHS
1 x RADAR 185/80R16 Dimax Classic 93H TL M+S RNC0060
1 x WINDFORCE 245/70R16 PERFORMAX SUV 111H XL TL #E WI354H1
1 x RADAR 215/55R18 DIMAX 4SEASON 99V XL TL #E 3PMSF DSC0561
1 x LINGLONG 165/40R17 GREEN-Max HP010 75V TL #E 221000138
1 x LINGLONG 215/60R16C GREEN-Max VAN 4Season 103/101T TL #E 3PMSF 2
1 x LINGLONG LT315/75R16 CROSSWIND MT 121/118Q TL POR 221010731
1 x ROADGUIDER KNIGHT 26x12-12 58F 6PR TL NO#E
1 x WINDFORCE 225/45ZR17 CATCHPOWER 94W XL TL #E WI082H1
1 x WINDFORCE 215/55ZR16 CATCHPOWER 97W XL TL #E WI080H1
1 x WINDFORCE 225/55R16 CATCHFORS AllSeason 99W XL TL #E 3PMSF WI137
158.726,23zł
Obecnie nie ma recenzji produktów
waluta
PayByNet - bezpośrednie płatności internetowe
Giełda transportowa espedytor.pl