Korzystanie z Serwisu

Informacje prawne

Regulamin

I. Definicje.

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego sklep.espedytor.pl, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. Sprzedawca - Firma PRYM Bożena Wyciślok, NIP 627-164-02-46, REGON: 240516350, e-mail: sklep@espedytor.pl.pl.
 2. Sklep - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej sklep.espedytor.pl oraz jej podstronach,
 3. Klient - każda osoba, która złożyła zamówienie w Sklepie,
 4. Konsument - osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.
 5. Zewnętrzny Kanał Płatności - akceptowana przez Sprzedawcę metoda dokonywania płatności za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy. Zasady dokonywania płatności przy użyciu Zewnętrznego Kanału Płatności określa odpowiedni regulamin danego dostawcy.

II. Postanowienia ogólne.

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

§ 5

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu odpowiedniego formularza.

§ 6

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 8 - § 10 Polityki prywatności i plików cookies.

III. Złożenie i przyjęcie zamówienia.

§ 7

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po podaniu wszystkich danych do realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 8

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony Kupuję znajdującej się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.
 3. Po dodaniu towarów do koszyka Klient powinien wybrać sposób dostawy, podać dane nabywcy, dane do faktury (opcjonalnie) oraz adres dostawy (w przypadku wysyłki) albo imię i nazwisko osoby odbierającej (w przypadku odbioru osobistego). Dane są niezbędne do złożenia zamówienia. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić oraz wypełnieniu formularza, o którym mowa w postanowieniu ustępu 3 powyżej, należy wybrać sposób dostawy i płatności.
  Klient ma możliwość wybrania jednego z następujących sposobów płatności:
  1. przedpłata przelewem tradycyjnym - Sprzedawca zwraca uwagę, że w przypadku wyboru tej formy płatności wysyłka zamówionych towarów nastąpi dopiero po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  2. przedpłata Zewnętrznym Kanałem Płatności - Paybynet,
  3. przesyłka za pobraniem - Sprzedawca zwraca uwagę, że w przypadku tej formy płatności, do wartości zamówienia zostaną doliczone dodatkowe koszty w wysokości 10zł; ta forma płatności jest dotępna tylko dla klientów, którzy zrealizowali choć jedno zamówienie w sklepie i potwierdzili telefonicznie (tel.660 096619) możliwość tej formy zapłaty;
  4. zapłata gotówką przy osobistym odbiorze towarów.
  Klient ma możliwość wybrania jednego z następujących sposobów dostawy:
  1. przesyłka kurierska - wysyłki realizujemy firmami kurierskimi FEDEX lub DPD, darmowa dostawa dla zamówień powyżej 600.00zł, koszt transportu dla zamówień do 600.00zł włącznie wynosi 14.99zł,
  2. odbiór osobisty - Sprzedawca zwraca uwagę, że w przypadku tej formy dostawy odbiór towaru odbywa się z naszego magazynu zewnętrznego w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 219/223 (Pn.-Pt. 08:00-16:00) po wcześniejszym potwierdzeniu przez Sklep możliwości odbioru.
 5. Następnie należy kliknąć przycisk Podsumowanie zamówienia. W rubryce Wartość zamówienia podana jest kwota uwzględniająca ceny towarów dodanych do koszyka, cenę dostawy oraz cenę wybranego sposobu płatności.
 6. Wyświetlony w podsumowaniu koszyk towarów wraz z podaniem ich ilości, a także cen oraz ceną dostawy i wybranym sposobem płatności wraz z jego kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.
 7. Na tym etapie składania zamówienia należy sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku Kup-Teraz. Kliknięcie przycisku Kup-Teraz powoduje złożenie przez Klienta, Sprzedawcy oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku. Składane zamówienie jest związane z obowiązkiem zapłaty.
 8. Po złożeniu zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, co powoduje związanie Klienta ofertą. Sprzedawca prześle także do Klienta mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta oraz podsumowaniem jego treści. E-mail ten nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta.
 9. Następnie Sprzedawca potwierdzi e-mailem, wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w zamówieniu, przyjęcie oferty złożonej przez Klienta. Z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta, w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Klienta, wówczas prześle do niego e-mail z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i przyczynach takiego kroku.
 10. E-mail potwierdzający przyjęcie przez Sprzedającego oferty Klienta, o którym mowa w ustępie powyżej zawierać będzie dodatkowo informacje niezbędne do dokonania przez Klienta wpłaty, w przypadku wyboru sposobu płatności na rachunek bankowy Sprzedającego.
 11. Następnie Sprzedawca potwierdzi e-mailem wysłanie zamówionych towarów do Klienta na wskazany w formularzu adres albo prześle zaproszenie do odbioru towaru (w przypadku odbioru osobistego).

§ 9

 1. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
 2. Dostawy są realizowane wyłącznie na terytorium Polski. Klienci zainteresowani dostawą poza terytorium Polski proszeni są o indywidualny kontakt ze Sprzedawcą.

§ 10

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

IV. Zwroty i reklamacje.

§ 11

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane partiami lub w częściach, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem sklep.espedytor.pl/oswiadczenie.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się on z powstaniem dla Konsumenta dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 12

 1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: reklamacje@espedytor.pl, osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a, bądź w innej formie.
 3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

V. Postanowienia końcowe.

§ 13

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 14

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie sklep.espedytor.pl/info_prawne.Polityka prywatności i plików cookies

I. Postanowienie wstępne.

§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800) spółka Lucky Star Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-619), ul. Pogonowskiego 56-58, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000147799, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 729-10-15-090, REGON: 471057593, kapitał zakładowy: 666 000,00 zł, e-mail: sklep@espedytor.pl, zwana dalej Wykonawcą, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej Polityką.

§ 2

 1. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu sklep.espedytor.pl.
 2. Pojęcie Użytkownika oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

II. Dane osobowe.

§ 3

 1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Wykonawcę za pośrednictwem Sklepu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne. Podanie ich jest jednak konieczne do świadczenia usług przez Wykonawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z Wykonawcą są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.zm).

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Wykonawca.
 2. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

§ 5

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wykonawcy.

§ 6

Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.

§ 7

Dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

III. Pliki cookies.

§ 8

 1. Wykonawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy.
 2. Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: personalizacji, indywidualizacji usługi, analityki, zapamiętywania preferencji Użytkownika.

§ 9

 1. Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 10

Wykonawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować przerwanie sesji.

IV. Dane zawarte w logach systemowych.

§ 11

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

V. Środki techniczne stosowane przez Wykonawcę.

§ 12

Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

VI. Inne.

§ 13

Użytkownik nie ma możliwość korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 14

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: sklep@espedytor.pl.
 2. Polityka znajduje się na stronie sklep.espedytor.pl/info_prawne.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży


!
Kontynuuj
Kategorie
Dętki-> (148)
Felgi-> (32)
Inne-> (28)
Opony-> (2866)
Producent
Szukaj
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Akceptujemy
4 x RADAR 225/60RF17 RPX800+ 99V TL #E M+S RSC0089 Run-Flat
2 x RADAR 205/50ZR16 RPX800 91W XL TL #E M+S RSC0102
1 x RADAR 215/70R16 RPX800+ 104H XL TL #E M+S RSC0091
3 x LINGLONG T125/60R18 T010 94M TL #E 221015760
5 x LINGLONG 155/65R14 GREEN-Max ET 75T TL #E 221000061
1 x WINDFORCE LT33x12.50R15 CATCHFORS AT II 108R 6PR RWL TL WI1070H1
7 x LEAO 24R20.5 AD702 176F TL
2 x WINDFORCE 195/65R16C MILE MAX 104/102R TL #E WI090H1
2 x WINDFORCE 235/60R16 CATCHGRE GP100 100H TL #E WI043H1
2 x RADAR 295/40ZR20 Dimax R8+ 110Y XL TL #E M+S DSC0215
3 x RADAR 37x12.50R22LT RENEGADE AT-5 123Q 10PR OWL #E M+S 3PMSF RZD
2 x WINDFORCE 33x12.50R15LT CATCHFORS MT 108Q 6PR RWL TL POR WI301H1
2 x WINDFORCE P275/55R20 CATCHFORS AT 117T XL 4PR OWL TL WI364H1
2 x WINDFORCE 245/75R15C CATCHFORS AT 109/107S 6PR TL WI134H1
2 x WINDFORCE 195/70R15C MILE MAX 104/102R TL #E WI025H1
1 x RADAR 185/50R16 RPX800 85V XL TL #E M+S RASYCN0015
2 x ITP CRYPTID 36x10-17 6P0350 NHS Made in USA
1 x DURO DP3000 155/65R13 73H M+S TL #E
1 x RADAR 135/80R13 Rivera PRO 2 70T TL #E M+S RGC0169
2 x WINDFORCE 145/70R12 CATCHFORS PCR 69T TL #E 4WI878H1
2 x ITP TWISTER 14x7 4/136 5+2 Machined LEFT 1422328536BL
2 x ITP TWISTER 14x7 4/136 5+2 Black Milled LEFT 1422328727BL
2 x Dętka KENDA 3.50-16 TR-6 1,3mm
2 x ITP TSUNAMI BEADLOCK 1522086727B 15x7 4/137 5+2 Black Milled
5 x Dętka JOURNEY 4.80/4.00-8 TR87BU TUBE
1 x LINGLONG 275/50R21 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 113T XL TL #E 3
7 x Dętka JOURNEY 5.00-10 TR13BU TUBE
1 x LINGLONG 245/60R18 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 105T TL #E 3PMS
1 x ITP TWISTER 14x7 4/156 5+2 Black Milled LEFT 1422329727BL
2 x Dętka JOURNEY 5.00-8 TR13BU TUBE
2 x KENDA K671 CRUISER 140/70-17 66H 6PR TL #E
2 x DURO DM1061 140/60-13 57P E#
2 x Dętka KENDA 80/100-21 TR-6 TUFF TUBE 2,4mm
1 x LINGLONG 295/40R21 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 107T TL #E 3PMS
1 x Dętka KENDA 3.00/3.25-12 JS-87C 1,3mm
2 x Dętka JOURNEY 6.50/80-12 TR13BU TUBE
5 x Dętka KENDA 2.75/3.00-12 JS-87C 1,3mm
1 x ITP SS ALLOY SS212 1228366404B 12x7 4/156 4+3 Machined
3 x LINGLONG 205/70R15 GREEN-Max 4x4 HP 96H TL #E 221004028
2 x Opona WINDFORCE 245/60R18 PERFORMAX SUV 105H TL #E WI922H1
1 x LINGLONG 185/70R13 R701 86N TL #E 221011528
1 x &Opona WINDFORCE 225/60R18 PERFORMAX SUV 104H XL TL #E 1WI633H1
2 x ITP SD BEADLOCK 14x7 4/137 5+2 Black Milled 1428650727B
4 x ITP SD BEADLOCK 15x7 4/137 5+2 Black Milled 1528653727B
1 x LINGLONG 225/50R17 GREEN-Max AllSeason 98V XL TL #E 3PMSF
2 x LEAO 340/85R28(13.6R28) LR861 127A8/124B TL 231002771
1 x KENDA BEAR CLAW HTR K587 26x9R12 49N 8PR TL #E
2 x BARKLEY 245/40R17 TALENT UHP 91W XL TL
1 x FEDERAL 275/35ZR19 595RS-PRO 96Y TL #E B3GM9AFE
3 x FEDERAL 255/40ZR17 595RS-R 94W F/E/72 95EL7AFE
4 x Opona WINDFORCE 175/65R15 CATCHGRE GP100 84H TL #E WI108H1
2 x LEAO 405/70R18 LR400 141B/153A2 TL 231003554
5 x Dętka KENDA 2.25/2.50-18 TR-4 1,3mm
2 x Dętka KENDA 110/100-17 (4.00-17) TR-6 TUFF TUBE 2,4mm
2 x Opona WINDFORCE 155/65R14 CATCHFORS AllSeason 75H TL #E 3PMSF WI
5 x LINGLONG 185/65R14 GREEN-Max AllSeason 86H TL #E 3PMSF 221013955
2 x WINDFORCE 155/70R13 CATCHFORS AllSeason 75T TL #E 3PMSF WI962H1
1 x LEAO 380/90R50 LR9000 160A8/157B TL 231003109
4 x LINGLONG 175/70R14 GREEN-Max AllSeason 88T XL TL #E 3PMSF 221008
2 x LINGLONG 165/70R13 GREEN-Max AllSeason 79T TL #E 3PMSF 221008910
3 x LINGLONG 165/65R14 GREEN-Max AllSeason 79T TL #E 3PMSF 221008913
1 x RADAR 205/70R15 RPX800 100H XL TL #E M+S RSC0266
3 x RADAR LT285/75R16 RENEGADE R7 MT 126/123K OWL #E POR RZD0098
1 x DURO HF906 Excelerator 110/90-19 62M NHS
2 x LINGLONG 155/70R13 GREEN-Max ET 75T TL #E 221000085
1 x Dętka JOURNEY 4.10/3.50-6 TR87BU TUBE
5 x RADAR LT245/75R16 RENEGADE AT-5 120/116R 10PR #E M+S 3PMSF RZD00
2 x BARKLEY 245/70R16 ANTAEUS 4x4 107H
2 x RADAR 245/75R16 RENEGADE AT-5 111T TL #E M+S 3PMSF RZD0035
1 x ITP TORNADO 14x7 4/137 5+2 Matte Black with milled 1421951727B
2 x KENDA ROAD GO K572 21x10-8 37N 4PR TL #E
2 x Dętka JOURNEY 4.10/3.50-6 TR13BU TUBE
1 x RADAR LT265/75R16 RENEGADE R7 MT 123/120K OWL #E POR RZD0097
1 x ITP ULTRACROSS R-SPEC 30x10R14(255/80R14) 101D TL 8PR 6E0083 #E
3 x RADAR LT235/85R16 RENEGADE AT-5 120/116S 10PR #E M+S 3PMSF RZD00
1 x BARKLEY 235/70R16 ANTAEUS 4x4 106H TL
1 x LINGLONG 205R16LT CROSSWIND MT 110/108Q TL POR 221010722
2 x DURO HF311 3.50-19 57- NHS
4 x RADAR 215/65R16 DIMAX 4SEASON 102V XL #E 3PMSF DSC0499
1 x &Opona WINDFORCE 265/70R16 PERFORMAX SUV 112H TL #E WI098H1
2 x RADAR 195/65R16C ARGONITE 4SEASON RV-4S 104/102R TL #E 3PMSF RSD
1 x LINGLONG T145/80R18 T010 109M TL #E 221012195
3 x WINDFORCE 205/65R15 CATCHGRE GP100 94H TL #E WI091H1
3 x Opona WINDFORCE 225/55R18 PERFORMAX SUV 98H TL #E 1WI632H1
3 x LINGLONG 245/35R20 GREEN-Max 95Y XL TL #E 221008822
3 x RADAR LT225/75R16 RENEGADE AT-5 115/112R 10PR #E M+S 3PMSF RZD00
2 x KENDA K785 MILLVILLE II 100/90-19 57M NHS
1 x Dętka JOURNEY 13X5-6 TR13BU TUBE
4 x RADAR LT245/75R16 RENEGADE R7 MT 120/116Q 10PR OWL #E M+S POR RZ
2 x LINGLONG 235/55R17 GREEN-Max 4x4 HP 103V TL #E 221008824
2 x RADAR 235/65R16C ARGONITE 4SEASON RV-4S 115/113R TL #E 3PMSF RSD
3 x LINGLONG 205/75R16C GREEN-Max VAN 4Season 110/108R TL #E 3PMSF 2
5 x RADAR 265/75R16 RENEGADE AT-5 116S OWL #E M+S 3PMSF RZD0017
2 x RADAR LT285/75R16 RENEGADE AT-5 126/123R 10PR #E M+S 3PMSF RZD00
2 x WINDFORCE 155/70R12 CATCHGRE GP100 73T TL #E WI456H1
2 x DURO DM1092FA 120/80-14 58P E#
3 x Dętka KENDA 18x7.00-8 TR-6
1 x LINGLONG 215/70R16C GREEN-Max Van 108/106T TL #E 221006597
3 x LINGLONG 225/40R18 GREEN-Max 92W XL TL #E 221008719
3 x RADAR 235/40ZR18 Dimax R8 95Y XL #E M+S DSC0371
2 x LINGLONG 195/75R16C GREEN-Max VAN 4Season 107/105R TL #E 3PMSF
2 x RADAR 215/65R16C ARGONITE 4SEASON RV-4S 109/107T TL #E 3PMSF RSD
2 x Dętka JOURNEY 5.00-8 TR87BU TUBE
3 x LINGLONG 205/65R16C GREEN-Max VAN 4Season 107/105T TL #E 3PMSF
1 x LINGLONG 145/70R12 GREEN-Max ET 69S TL #E 221000011
3 x Opona WINDFORCE 165/70R12 CATCHGRE GP100 77T TL #E WI881H1-
4 x Opona WINDFORCE 165/65R14 CATCHFORS AllSeason 79H TL #E 3PMSF WI
2 x HURRICANE 15x7 4/115 5+2 1528646536B Matte Black
2 x BARKLEY 195/65R16C MANSUN B09 104/102R 8PR TL #E
4 x Dętka KENDA 20x8-10 TR-6
1 x Opona WINDFORCE 215/75R16C MILE MAX 113/111R TL #E WI454H1
2 x LINGLONG 195/60R16C GREEN-Max VAN 4Season 99/97R TL #E 3PMSF 221
1 x LINGLONG 235/65R16C GREEN-Max VAN 4Season 115/113R TL #E 3PMSF 2
2 x DURO DI2025 POWER GRIP 25x11R10 53J 6PR E#
3 x RADAR 195/75R16C ARGONITE 4SEASON RV-4S 110/108T TL #E 3PMSF RSD
4 x Dętka KENDA 3.00-8 TR-13 1,3mm
5 x LINGLONG 195/65R16C GREEN-Max VAN 4Season 104/102R TL #E 3PMSF
2 x JOURNEY P311 18x9.50-8 4PR E#
2 x LINGLONG 225/75R16C GREEN-Max Van 121/120R TL #E 221007955
2 x ITP MUD LITE XL 27x12-12(300/65-12) TL 66L 6PR 5EA347 #E Made in
1 x DURO DI2003 Black Hawk 22x10-10 2PR 32J #E
1 x ITP HURRICANE 15x7 4/137 5+2 Matte Black 1528645536B
1 x WANDA P512A 15x5.50-6 2PR TL
3 x RADAR 235/65ZR17 RPX800+ 108W XL TL #E M+S RASYCN0024
1 x DURO HF296A 90/90-10 50J E#
6 x Dętka KENDA 20x7.00-8 TR-6
2 x DURO HF253 5.00-10 4PR TT
1 x Dętka KENDA 2.75-9 JS-87C 1,3mm
4 x Dętka KENDA 20x10.00-9 TR-6
2 x LINGLONG T115/70R15 T010 90M TL #E 221011324
2 x Opona WINDFORCE 235/65R16C MILE MAX 115/113R TL #E WI036H1
5 x DURO HF252B 4.00-12 4PR TT
4 x LINGLONG 225/70R15C GREEN-Max VAN 4Season 112/110S TL #E 3PMSF
2 x LINGLONG 155/65R14 GREEN-Max AllSeason 75T TL #E 3PMSF 221008912
2 x Dętka JOURNEY 3.50/4.00-8 TR13BU TUBE
1 x &Opona WINDFORCE 175/75R16C MILE MAX 101/99R TL #E WI452H1
2 x LINGLONG 175/65R14 GREEN-Max AllSeason 82T TL #E 3PMSF 221008916
2 x Dętka KENDA 2.50/2.75-10 TR-4 TUFF TUBE 2,4mm
1 x Dętka KENDA 3.50-8 JS-87C 1,3mm
1 x DURO HF261A 90/90-17 49P 4PR E#
2 x Dętka KENDA 3.50-8 TR-13 1,3mm
4 x Dętka KENDA 20x8.00-8 TR13
5 x Dętka KENDA 20x10.00-8 TR-6
1 x LINGLONG T125/80R16 T010 97M TL #E 221012264
3 x Opona WINDFORCE 185/60R14 CATCHFORS AllSeason 82H TL #E 3PMSF WI
1 x DURO HF296A 80/90-21 56H E#
4 x Dętka KENDA 60/100-14 TR-4 TUFF TUBE 2,4mm
1 x DURO HF282 6.00-9 10PR TT widlak
3 x LINGLONG 215/45R17 GREEN-Max AllSeason 91V XL TL #E 3PMSF 221014
3 x Dętka KENDA 3.00-8 JS-87C 1,3mm
2 x Opona WINDFORCE 275/60R18 PERFORMAX SUV 113H TL #E WI782H1
2 x LINGLONG 185/60R14 GREEN-Max AllSeason 82H TL #E 3PMSF 221008917
2 x RADAR 205/55RF16 RPX800 94W XL TL #E M+S RSC0271 Run-Flat
2 x ITP 10mm x 1,25 chrom. płaskie FLAT CHROME LUG NUT BOX OF 16 ALU
1 x LINGLONG 285/50R20 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 112T TL #E 3PMS
3 x LINGLONG 205/50R17 GREEN-Max AllSeason 93V XL TL #E 3PMSF
1 x LINGLONG 235/45R18 GREEN-Max 98Y XL TL #E 221006457
1 x Dętka KENDA 3.50/4.00-12 TR-6 1,3mm
2 x Dętka KENDA 100/110/90-17 TR-6 TUFF TUBE 2,4mm
3 x Dętka KENDA 120/130/70-12 JS-87C 1,3mm
1 x Dętka KENDA 3.00/3.25-12 TR-4 1,3mm
3 x Dętka KENDA 130/90-17 (4.50/5.00-17) TR-6 TUFF TUBE 2,4mm
3 x Dętka KENDA 3.00/3.25-21 80/100,80/90,90/90,90/80-21 TR-4 1,3mm
1 x TORNADO 17x7 5+2 4/115 1721959727B
1 x Dętka KENDA 3.75/4.25-17 TR-6 1,3mm
1 x Dętka KENDA 2.00/2.25-19 TR-4 1,3mm
1 x Nakrętki ITP 12mm FLAT LUG NUT 16 sztuk
3 x Dętka KENDA 2.50-12 TR-4 TUFF TUBE 2,4mm
2 x KENDA K657 CHALLENGER 140/90-16 77H TL #E
3 x Dętka KENDA 23x10.50-12 TR-13
2 x Dętka KENDA 70/100-17 TR-4 TUFF TUBE 2,4mm
1 x Dętka JOURNEY 4.00-12 TR13BU TUBE
1 x Dętka KENDA 100/90-19 TR-6 TUFF TUBE 2,4mm
1 x Dętka KENDA 3.00/3.25-17 TR-4 1,3mm
1 x Dętka KENDA 3.25/3.50-17 TR-4 1,3mm
1 x Nakrętki ITP 1/2"-20 FLAT 16 sztuk
1 x Dętka KENDA 110/90-19 TR-6 SUPER TUFF TUBE 3,7mm
1 x Nakrętki ITP 10mm x 1,5 TAPERED 16 sztuk
1 x Dętka KENDA 120/100-18 TR-6 SUPER TUFF TUBE 3,7mm
1 x HURRICANE 16x7 4/115 5+2 1621963017B Matte Black
4 x Dętka KENDA 2.00/2.25-17 TR-4 1,3mm
2 x Dętka KENDA 120/130/140/70-12 JS-87Y OFF SET 1,3mm
1 x Dętka KENDA 110/120/90-19 TR-6 TUFF TUBE 2,4mm
2 x LINGLONG 205/45R16 GREEN-Max AllSeason 87V XL TL #E 3PMSF 221014
1 x RADAR 245/40RF20 Dimax R8+ 99Y XL TL #E M+S DSC0573 Run-Flat
1 x LEAO 480/70R24 LR700 138A8/135B TL 231002804
1 x RADAR 275/45R20 RENEGADE AT-5 110H XL TL #E M+S 3PMSF RZD0122
1 x DURO DM1059 110/90-12 64P E#
2 x LINGLONG 205/80R14C GREEN-Max Van 109/107R TL #E 221007950
1 x DURO DM1001 100/90-12 59J E#
1 x RADAR 255/55RF18 Dimax R8+ 109V XL TL #E M+S DSC0191 Run-Flat
2 x DURO DI2025 POWER GRIP 24x10R11 48N 6PR E#
1 x RADAR LT265/70R18 RENEGADE AT-5 124/121S 10PR OWL #E M+S 3PMSF R
1 x LINGLONG 255/55R20 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 110T XL TL #E 3
1 x LINGLONG 165/60R14 GREEN-Max AllSeason 75H TL #E 3PMSF
6 x RADAR 245/70R16 RENEGADE AT-5 11H XL TL #E 3PMSF RZD0034
1 x DURO DI2013 RED EAGLE 22x10-8 32J 2PR E#
1 x WANDA H8029 5.00-10 6PR TT
2 x DURO HF348 70/90-16 42P E#
2 x DURO DM1091 120/70-12 58M E#
1 x KENDA K786 WASHOUGAL II 80/100-10 42J NHS
4 x RADAR 185/60R14 DIMAX 4SEASON 82H TL #E 3PMSF RGC0118
3 x WINDFORCE 245/30ZR24 ROADFORS UHP 94W XL 4PR TL #E 3WI943H1
1 x LINGLONG 185/65R15 GREEN-Max AllSeason 88H TL #E 3PMSF 221008919
1 x DURO HF247 18x7-7 10F 2PR E#
2 x WINDFORCE 235/65R17 CATCHPOWER SUV 108H XL TL #E WI020H1
1 x LINGLONG 175/65R14 GREEN-Max ET 82T TL #E 221000344
1 x JOURNEY P329 16x8-7 20F 4PR E#
1 x RADAR 155/70R12C ARGONITE RV-4T 104/102N 12PR TL #E M+S RGD0065
1 x DURO DI2040 16x6.50-7 2PR TL
1 x DURO DI5005 23x10.50-12 4PR TL
1 x JOURNEY P311 20x9.50-8 4PR E#
2 x LEAO 340/85R38(13.6R38) LR861 133A8/130B TL 231002773
1 x Dętka KENDA 26x12-12 TR-6
1 x DURO HF903 120/70-12 56J E#
3 x DURO DM1057 140/70-16 65P E#
2 x LEAO 340/85R24(13.6R24) LR861 125A8/122B TL 231002770
2 x DURO DM1091 130/70-12 64L E#
3 x DURO HF217 11x4-5 2PR TL
2 x WANDA H8027 4.00-10 4PR TT
1 x JOURNEY P319 16x8-7 20J 4PR E#
1 x DURO DI5005 13x5-6 4PR TL
2 x Dętka KENDA 2.25/2.50-16 TR-4 1,3mm
1 x LEAO 460/85R38(18.4R38) LR861 149A8/146B TL 231002800
1 x Silverstone 31X10.50-16LT MT-117 XTREME 109K 6PR TL POR 23106MX6
1 x DURO A500 11x4.00-5 2PR
1 x WINDFORCE 205/80R16C CATCHFORS AT 110/108S 8PR TL WI298H1
1 x LINGLONG 135/80R13 R701 74N XL TL #E 221011530
2 x LINGLONG 225/35R19 GREEN-Max AllSeason 88V XL TL #E 3PMSF 221014
1 x LINGLONG 205/65R15 GREEN-Max HP010 94V TL #E 221001381
1 x DURO HF308 3.50-18 56P 4PR E#
2 x Dętka KENDA 22x8.00-10 TR-6
1 x Dętka KENDA 90/100-16 TR-4 TUFF TUBE 2,4mm
1 x DURO DM1075 100/80-16 50P E#
1 x &Opona WINDFORCE 215/60R17 PERFORMAX SUV 96H TL #E WI348H1
1 x RADAR 255/40ZR19 DIMAX 4SEASON 100W XL TL #E 3PMSF DSC0687
4 x RADAR 245/35ZR20 Dimax R8 95Y XL TL #E M+S DSC0597
3 x LEAO 320/85R24(12.4R24) LR861 122A8/119B TL 231002764
4 x LEAO 500/60R22.5 FL300 155D TL
1 x KENDA K703F 120/70-13 53P TL #E
1 x WINDFORCE 225/40ZR18 CATCHPOWER 92W XL TL #E WI087H1
1 x ITP MUD LITE XL 27x10-14 78F 6PR 560455 #E Made in USA
1 x JOURNEY P315 19x7.00-8 28F 4PR E#
1 x DURO DI5005 27x12-15 8PR TL
1 x KENDA SPEEDRACER K547 20x11-9 38N 4PR TL #E
2 x Dętka KENDA 3.60/4.10-14 TR-6 1,3mm
1 x LINGLONG 195/40R17 GREEN-Max 81V XL TL #E 221006314
2 x DURO DI5005 18x8.50-8 4PR TL
1 x RADAR 215/35ZR18 Dimax R8 84Y X TL #E M+S DSC0590
1 x DURO DI2010 BUFFALO 26x11R12 55J 6PR #E
1 x LEAO 380/90R46 LR861 149A8/149B TL 231002781
2 x RADAR 37x13.50R20LT RENEGADE R7 MT 127K OWL #E POR RZD0255
1 x DURO DI2019 SCORCHER 21x7-10 25N 2PR E#
2 x WINDFORCE 215/55ZR17 CATCHPOWER 98W XL TL #E WI075H1
2 x LINGLONG 185/65R15 GREEN-Max ET 88T TL #E 221000697
1 x LINGLONG 195/55R15 GREEN-Max HP010 85V TL #E 221004397
3 x LINGLONG 175/65R15 GREEN-Max AllSeason 88T XL TL #E 3PMSF
1 x DURO DM1055 130/90-10 61J E#
4 x RADAR 215/55R16 DIMAX 4SEASON 97V XL TL #E 3PMSF DSC0319
1 x LINGLONG 195/50R15 GREEN-Max HP010 82V TL #E 221000819
1 x DURO HF224 11x4.00-5 2PR TL
2 x Dętka KENDA 80/100-12 TR-4 TUFF TUBE 2,4mm
1 x RADAR 125/80R12 Dimax Classic 62S TL M+S RGC0179
1 x DURO HF240A KNOBBY 16x8-7 16F 2PR E#
1 x SUNF A-047 30x10-15 70J 8PR TL NHS
2 x LINGLONG 175/65R14C GREEN-Max Van 90/88T TL #E 221006593
2 x DURO DI5009 18x8.50-8 4PR TL
1 x RADAR 225/55ZR18 RPX800 102Y XL TL #E M+S RASYCN0022
2 x DURO HF251 4.50-10 4PR TL
1 x LEAO 320/85R32(12.4R32) LR861 126A8/123B TL 231002766
1 x RADAR 255/45RF20 DIMAX 4SEASON 105W XL TL #E 3PMSF DSC0566 Run-F
2 x LINGLONG 205/50R17 GREEN-Max 93W XL TL #E 221008726
1 x LEAO 480/65R24 LR650 133D/136A8 TL 231002802
1 x RADAR 215/60R17C ARGONITE RV-4 109/107T 8PR TL #E M+S RGD0053
1 x DURO DM1059 80/80-14 53L E#
1 x RADAR 35x12.50R17LT RENEGADE AT-5 121R 10PR #E M+S 3PMSF RZD0117
3 x RADAR 175/70R14 DIMAX 4SEASON 88H XL TL #E 3PMSF RGC0117
2 x KENDA K785F MILLVILLE II 90/100-21 57M NHS
1 x LINGLONG 215/45R16 GREEN-Max AllSeason 90V TL #E 3PMSF 221014117
1 x KENDA K711F 110/70-12 47L TL #E
1 x DURO DI2010 BUFFALO 24x9-11 6PR #E
2 x WINDFORCE 195/55R16 CATCHFORS AllSeason 91V XL TL #E 3PMSF WI983
1 x DURO HF908F 100/90-12 59J E#
1 x RADAR 255/45RF20 Dimax R8+ 101W TL #E M+S DSC0461 Run-Flat
4 x RADAR 185/55R15 DIMAX 4SEASON 86V XL TL #E 3PMSF RGC0122
2 x LINGLONG T125/70R19 T010 100M TL #E 221014044
3 x DURO Go-kart HF242B 11x7.10-5 PR4 +10mm
1 x KENDA K701 100/80-17 52R M+S TL #E
1 x RADAR LT265/70R17 RENEGADE RT+ 121/118Q #E M+S POR RND0092
1 x RADAR 235/60R17C ARGONITE 4SEASON RV-4S 117/115R TL #E 3PMSF RSD
4 x DURO DI2010 BUFFALO 24x10-11 43F 4PR #E
1 x ITP TWISTER 14x7 4/110 5+2 Black Milled RIGHT 1422326727BR
2 x KENDA K711F 120/80-14 58S E#
1 x LINGLONG 215/70R16 GREEN-Max 4x4 HP 100H TL #E 221004027
2 x WINDFORCE LT225/75R16 CATCHFORS AT 115/112S 10PR OWL TL WI070H1
3 x Dętka KENDA 25x12-9 TR-6
2 x KENDA K761 140/60-13 57J 4PR TL #E
1 x RADAR 195/70R15C ARGONITE 4SEASON RV-4S 104/102R TL #E 3PMSF RSD
1 x LINGLONG 185/55R14 GREEN-Max HP010 80H TL #E 221000490
5 x LINGLONG 225/60R16 GREEN-Max AllSeason 102V TL #E 3PMSF 22101397
1 x Dętka KENDA 110/120/100-18 TR-6 TUFF TUBE 2,4mm
4 x WANDA P532 24x12.00-10 4PR TL
4 x LINGLONG 165/65R13 GREEN-Max HP010N 77T TL 2017r.
2 x WANDA P532 25x12.00-9 4PR TL
3 x RADAR 235/70R16 RENEGADE AT-5 106H TL #E M+S 3PMSF RZD0074
3 x KENDA K763 140/60-14 64S 6PR TL #E
1 x RADAR 215/60R17C ARGONITE 4SEASON RV-4S 109/107T TL #E 3PMSF RSD
1 x Dętka KENDA 3.75/4.25-18 TR-6 1,3mm
3 x DURO HF213 16x6.50-8 4PR TL
3 x Dętka KENDA 20.5x8.00-10 TR-6
1 x DURO 265/70R17 DL6110 Frontier H/T II 115T TL M+S DOT2014
1 x LINGLONG 145/70R13 R701 74N TL #E 221011532
1 x LINGLONG 215/55R16 GREEN-Max AllSeason 97V XL TL #E 3PMSF 221008
1 x LINGLONG 215/55R17 GREEN-Max 94V TL #E 221001553
1 x LINGLONG 195/55R16 GREEN-Max AllSeason 87H TL #E 3PMSF 221008906
1 x DURO DI5005 20x8-8 4PR TL
1 x LINGLONG T145/85R18 T010 103M TL #E 221014213
1 x LEAO 320/85R28(12.4R28) LR861 124A8/121B TL 231002765
2 x Dętka KENDA 110/100-18 TR-6 SUPER TUFF TUBE 3,7mm
2 x KENDA K764F 120/70-14 55S 4PR TL #E
1 x ITP HOLESHOT MXR6 18x10-8 TL 2PR 532023 #E Made in USA
1 x RADAR 305/40R22 Dimax R8+ 114V XL #E M+S DSC0134
1 x LINGLONG 175/70R13 GREEN-Max AllSeason 82T TL #E 3PMSF 221008911
1 x WINDFORCE LT235/85R16 CATCHFORS AT 120/116S 10PR OWL TL WI028H1
2 x JOURNEY P3036 28x10.00R15 8PR TL
1 x LINGLONG 185/65R15 GREEN-Max HP010 88H TL #E 221000676
1 x KENDA K711 130/70-13 57P TL #E
2 x RADAR 225/65R17 DIMAX 4SEASON 106V XL TL #E 3PMSF DSC0560
2 x LINGLONG 155/70R13 GREEN-Max AllSeason 75T TL #E 3PMSF 221008909
1 x RADAR 215/60R17 DIMAX 4SEASON 100H XL TL #E 3PMSF DSC0332
1 x SUNF R-011 13x6.50-6 4PR TL
4 x Dętka KENDA 23.5x8.00-11 TR-6
1 x SUNF A-021 25x8-12 65J 6PR E#
1 x RADAR 215/55R18 RPX800 99V XL TL #E M+S RSC0086
2 x LEAO 420/85R28(16.9R28) LR861 139A8/136B TL 231002788
2 x Dętka KENDA 90/90-15 TR-4 TUFF TUBE 2,4mm
1 x WINDFORCE 235/70R16 PERFORMAX SUV 106H TL #E WI097H1
1 x LINGLONG 215/50R17 GREEN-Max 95V XL TL #E 221008823
3 x DURO DI2042 30x10.00R15 8PR TL
2 x ITP MUD LITE XL 27x12-14 TL 84F 6PR 560456 NHS Made in USA
2 x LEAO 320/85R32(12.4R32) LR861 142A8/139B TL 231002767
1 x KENDA K779 140/80-18 70R E# FIM
1 x LINGLONG 175/65R14C GREEN-Max VAN 4Season 90/88T TL #E 3PMSF 221
1 x JOURNEY WL01 30x10R14 60M 8PR TL NHS
1 x LINGLONG 195/80R14C R701 106/104N TL #E 221002720
1 x RADAR 225/55RF17 Dimax R8+ 97Y TL #E M+S DSC0085 Run-Flat
3 x RADAR 33x12.50R18LT RENEGADE R7 MT 118Q 10PR OWL #E POR RZD0058
1 x LEAO 420/70R28 LR700 139A8/136B TL 231002785
3 x 2x13 Reliance OS AG SEEDER SP
1 x KENDA SCORPION K290 16x8-7 28F 2PR TL #E
2 x Dętka KENDA 3.50/4.00-10 JS-87C 1,3mm
4 x LINGLONG 235/70R16 GREEN-Max 4x4 HP 106H TL #E 221004025
1 x KENDA K785 MILLVILLE II 110/80-19 59M NHS
1 x DURO DI2020 SCORCHER 20X10-9 27N 2PR E#
1 x RADAR 175/65R15 DIMAX 4SEASON 88H XL TL #E 3PMSF RGC0121
1 x KENDA BEAR CLAW K299 24x10-12 60F 6PR TL #E
1 x LINGLONG 165/55R15 GREEN-Max HP010 75V TL #E 221000145
1 x Dętka KENDA 21x7.00-10 TR-6
1 x RADAR LT315/75R16 RENEGADE R7 MT 121/118Q 8PR OWL #E M+S POR RZD
1 x LINGLONG 145/80R13 GREEN-Max AllSeason 75T TL #E 3PMSF 221013935
4 x RADAR 175/55R15 DIMAX 4SEASON 77V TL #E 3PMSF RGC0120
1 x DURO DI1001 17x8.00-8 4PR
2 x KENDA K761 180/80-14 78P 4PT TT #E
2 x RADAR 145/80R13 Dimax Classic 75T TL M+S RNC0086
1 x Dętka KENDA 22x11-9 TR-6
1 x DURO DI2041 16x7-7 2PR TL
1 x JOURNEY P308 22x12-8 51J 4PR E#
1 x ITP MEGA MAYHEM 27x11-14 TL 56F 6PR 6P0033 #E Made in USA
2 x Dętka JOURNEY 12X4-5 TR87BU TUBE
1 x DURO DM1060 110/90-13 56P E#
2 x Dętka KENDA 2.75/3.00-21 TR-4 1,3mm
1 x RADAR 235/35ZR19 DIMAX 4SEASON 91W XL TL #E 3PMSF DSC0685
1 x KENDA K413 140/70-12 60P 4PR TL #E
1 x RADAR 33x12.50R20LT RENEGADE R7 MT 119Q OWL #E M+S POR RZD0160
2 x DURO HF213 140-6 6PR TT
1 x RADAR LT275/70R18 RENEGADE R7 MT 125/122K OWL #E POR RZD0099
1 x DURO DI2013 RED EAGLE 26x8R14 57N 4PR E#
1 x LINGLONG 175/65R14 GREEN-Max HP010 82H TL #E 221000315
1 x WANDA P815 18.5x8.50-8 71N 6PR E# TL
1 x LEAO 340/85R36(13.6R36) LR861 132A8/129B TL 231003231
1 x LEAO 420/85R30(16.9R30) LR861 140A8/137B TL 231002789
2 x Opona WINDFORCE 185/55R15 CATCHFORS AllSeason 82V TL #E 3PMSF WI
1 x DURO DI2013 RED EAGLE 26x10R14 67N 4PR E#
1 x RADAR 225/60RF17 DIMAX 4SEASON 99V TL #E 3PMSF DSC0559 Run-Flat
1 x LINGLONG 195/65R15 GREEN-Max AllSeason 91H TL #E 3PMSF 221008199
1 x DURO HF908F 120/70-12 56J TL E#
1 x LINGLONG 175/80R14 GREEN-Max AllSeason 88T TL #E 3PMSF 221013937
1 x LEAO 460/85R42 LR861 150A8/147B TL 231002801
3 x RADAR 155/60R15 DIMAX 4SEASON 74V TL #E 3PMSF RGC0135
1 x DURO DI2010 BUFFALO 27x12-12 60J 6PR #E
3 x LINGLONG 235/40R18 GREEN-Max 95W XL TL #E 221008711
1 x SUNF A-050 25x8-12 6PR TL 65J #E
1 x Dętka KENDA 4.50/5.10-18 (110/120/100-18) TR-6 1,3mm
1 x ITP TWISTER 14x7 4/110 5+2 Machined LEFT 1422326536BL
2 x RADAR LT265/65R18 RENEGADE RT+ 117/114Q #E 3PMSF POR RANCCN0004
1 x DURO DI2039 Power Grip V2 29x11.00R14 81N 8PR TL NHS
2 x LINGLONG 265/70R16 R620 112H TL #E 221002310
2 x DURO DM1017 130/70-12 62M E#
2 x WINDFORCE 225/50ZR17 CATCHPOWER 98W XL TL #E WI086H1
1 x WINDFORCE 225/50R17 CATCHFORS AllSeason 98W XL TL #E 3PMSF WI990
2 x LINGLONG 245/45R18 GREEN-Max 100W TL #E 221002176
2 x WINDFORCE 215/70R15 CATCHFORS PCR 98H TL #E 4WI796H1
1 x LINGLONG 195/65R14 GREEN-Max HP010 89H TL #E 221009245
3 x LINGLONG 185/35R17 GREEN-Max 82V TL #E 221006408
1 x DURO HF910 3.00-12 47J E#
1 x LINGLONG 165/60R15 GREEN-Max AllSeason 77H TL #E 3PMSF 221003812
1 x CARLISLE 14x4.50-6 4PR 510026 SuperLug
3 x WINDFORCE 175/60R15 CATCHFORS AllSeason 81H TL #E 3PMSF WI974H1
2 x LINGLONG 225/75R16C GREEN-Max VAN 4Season 118/116R TL #E 3PMSF 2
2 x DURO DI2024 FUZE 23x10-12 4PR NHS
1 x DURO DI2010 BUFFALO 23x8-11 33F 4PR E#
1 x RADAR 245/70R17 RENEGADE AT-5 110T TL #E M+S 3PMSF RZD0038
1 x RADAR 245/40ZR19 Dimax R8 98Y XL TL #E M+S DSC0594
1 x KENDA BEAR CLAW K299 22x12-8 4P TL NHS
1 x DURO DI2039 Power Grip V2 29x9.00R14 73N 8PR TL NHS
1 x SUNF A-003 19x7.00-8 28F 4PR E#
1 x LINGLONG 275/40RF20 GREEN-Max ACRO 102W TL #E 221013623 Run-Flat
2 x Dętka KENDA 3.00/3.25-23 TR-4 1,3mm
3 x LINGLONG 185/65R14 GREEN-Max HP010 86H TL #E 221000607
2 x WINDFORCE 205/40ZR17 CATCHPOWER 84W XL TL #E WI078H1
1 x DURO HF217 16x6.50-8 4PR TL
2 x Dętka KENDA 4.00/4.50-18 TR-6 1,3mm
1 x LINGLONG 255/45R20 GREEN-Max ACRO 105W XL TL #E 221011822
1 x Dętka KENDA 22x11-8 TR-6
2 x Dętka KENDA 2.75/3.00-12 TR-4 1,3mm
1 x DURO DI5009 18x8.50-8 6PR TL
3 x LEAO 405/70R20 LR400 143B/155A2 TL 231003556
1 x LINGLONG 175/70R14 GREEN-Max ET 84T TL #E 221000455
2 x LEAO 480/70R34 LR700 143A8/143B TL 231002807
1 x JOURNEY H8030 3.50-6 4PR TT
2 x WINDFORCE 155/80R13 CATCHFORS AllSeason 79T TL #E 3PMSF WI963H1
1 x LINGLONG 155/80R13 GREEN-Max AllSeason 79T TL #E 3PMSF 221008908
1 x LINGLONG 245/70R16 R620 107H TL #E 221002207
3 x RADAR 165/65R15 DIMAX 4SEASON 81H TL #E 3PMSF RGC0119
1 x DURO KADEN DI2036 26x11R14 81K 4PR E#
2 x WANDA P512 11x4.00-5 4PR TL
2 x LINGLONG 215/45R17 GREEN-Max 91W XL TL #E 221007018
1 x LINGLONG 195/70R14 R701 96N XL TL #E 221008858
1 x LINGLONG 185/55R15 GREEN-Max AllSeason 82H TL #E 3PMSF 221008904
2 x DURO HF348 100/80-16 56P E#
2 x LINGLONG 215/65R15 GREEN-Max AllSeason 96H TL #E 3PMSF 221013957
1 x WINDFORCE 255/65R16 PERFORMAX SUV 109H TL #E WI241H1
2 x WANDA P512 11x4.00-4 4PR TL
1 x LINGLONG T145/60R20 T010 105M TL #E 221006906
1 x Dętka KENDA 19x8-10 TR-13
1 x LINGLONG T125/70R16 T010N 96M TL #E 221011607
1 x LINGLONG 175/70R14C GREEN-Max VAN 4Season 95/93T TL #E 3PMSF 221
1 x KENDA PATHFINDER K530F 16x8-7 28F 2PR TL #E
1 x RADAR 35x12.50R17LT RENEGADE RT+ 121Q #E M+S POR RND0093
1 x Dętka KENDA 100/100-18 TR-6 TUFF TUBE 2,4mm
1 x LEAO 380/85R34 LR861 147A8/147B TL 231003158
2 x 1x12 Sm Crown Ona Nylon/nyl Wh
2 x Dętka KENDA 23x8.50-12 TR-13
2 x RADAR 225/55R17C ARGONITE 4SEASON RV-4S 109/107H TL #E 3PMSF RSD
2 x RADAR 205/65R16C ARGONITE 4SEASON RV-4S 107/105T TL #E 3PMSF RSD
1 x LINGLONG 225/35R20 GREEN-Max 90Y XL TL #E 221001733
1 x DURO DI2019 SCORCHER 25x8-12 38N 4PR E#
1 x RADAR 155/80R13C ARGONITE RV-4T 91/89N 8PR TL #E M+S RGD0055
2 x DURO DM1057 130/70-13 63P E#
1 x LINGLONG 215/45R18 GREEN-Max ACRO 93W XL TL #E 221011820
2 x DURO HF247 19x7-8 13F 2PR E#
1 x SUNF A-027R 20x11-9 43J 6PR E#
3 x RADAR 195/65R15 DIMAX 4SEASON 95V XL TL #E 3PMSF RGC0127
2 x RADAR 31x10.50R15LT RENEGADE AT-5 109S 6PR TL OWL #E M+S 3PMSF R
2 x DURO HF224 18x9.50-8 4PR TL
5 x RADAR 265/70R16 RENEGADE AT-5 112H OWL #E M+S 3PMSF RZD0016
1 x LEAO 380/85R24(14.9R24) LR861 131A8/128B TL 231002777
1 x Dętka KENDA 3.00/3.25-21 TR-4 1,3mm
2 x DURO HF232 20.5x8.00-10 (205/65-10) 6PR TL
1 x KENDA SCORPION K290 145/70-6 2PR TL NHS
1 x SUNF A-050 25x10-12 6PR 70J TL #E
1 x RADAR LT245/70R17 RENEGADE AT-5 119/116S 10PR #E M+S 3PMSF RZD00
1 x ITP TWISTER 14x7 4/110 5+2 Black Milled LEFT 1422326727BL
1 x RADAR 195/65R16C ARGONITE RV-4 104/102T TL #E M+S RGD0042
1 x LINGLONG 225/40R18 GREEN-Max AllSeason 92V XL TL #E 3PMSF 221014
1 x LINGLONG 215/30R20 GREEN-Max 82W XL TL #E 221006407
1 x WINDFORCE 215/70R16 PERFORMAX SUV 100H TL #E 1WI601H1
1 x Dętka JOURNEY 3.40/3.00-5 TR87BU TUBE
1 x LINGLONG 205/60R15 GREEN-Max HP010 91H TL #E 221001285
1 x LINGLONG 165/65R13 R701 77N TL #E 221011531
1 x LINGLONG 185/60R15 GREEN-Max AllSeason 88H XL TL #E 3PMSF 221008
1 x LINGLONG 215/60R17 GREEN-Max 4x4 HP 96H TL #E 221004016
1 x Dętka KENDA 4.50/5.00-17 TR-6 1,3mm
1 x 1x12 Reliance Sm Ag Seeder Sp
1 x RADAR 275/65R18 RENEGADE AT-5 116T TL OWL #E M+S 3PMSF RZD0039
1 x WANDA Go-kart WD-F1 10x4.50-5 4PR TL
1 x JOURNEY P354 20x10-9 34N 4PR E#
1 x RADAR 195/70R14C ARGONITE RV-4T 104/102N 10PR TL #E M+S RGD0061
3 x LINGLONG 155/80R13 GREEN-Max ET 79T TL #E 221000114
4 x LINGLONG 185/55R14 GREEN-Max AllSeason 80H TL #E 3PMSF 221013978
1 x DURO DI2010 BUFFALO 24x8-11 36F 4PR E#
1 x DURO HF247 20x8-8 32N 4PR E#
3 x WINDFORCE 175/55R15 CATCHFORS AllSeason 77H TL #E 3PMSF WI973H1
1 x KENDA BEAR CLAW K299X 24x10-11 4PR TL NHS
1 x DURO DI2011 BERM RAIDER 22x10-9 4PR NHS
2 x DURO DI1004 8.25-16 8PR
3 x WINDFORCE 185/65R14 CATCHFORS AllSeason 86H TL #E 3PMSF WI972H1
2 x LINGLONG 165/45R16 GREEN-Max HP010 74V TL #E 221000139
1 x SUNF A-003 18x9.50-8 33F 6PR E#
1 x LINGLONG 175/65R13 GREEN-Max AllSeason 80T TL #E 3PMSF 221013953
1 x DURO HF308 3.50-17 54P E#
1 x RADAR 225/60RF18 DIMAX 4SEASON 104W XL TL #E 3PMSF DSC0577 Run-F
2 x RADAR 235/60R16 DIMAX 4SEASON 100H TL #E 3PMSF RGC0129
1 x Dętka KENDA 2.75/3.00-18 TR-4 1,3mm
1 x JOURNEY P3030 25x12-9 4PR E#
1 x RADAR 225/35ZR20 Dimax R8 90Y XL TL #E M+S DSC0596
1 x DURO HF257A 15x6.00-6 4PR TT
2 x ITP TERRACROSS R/T 25x8R12(205/80R12) 43N 6PR 5E0423 #E Made in
2 x KENDA K786 WASHOUGAL II 80/100-12 41M NHS
1 x WINDFORCE P215/70R16 CATCHFORS AT 100T 4PR OWL TL WI307H1
1 x WINDFORCE 225/55ZR17 CATCHPOWER 101W XL TL #E WI121H1
2 x RADAR LT235/85R16 RENEGADE R7 MT 120/116Q 10PR OWL #E M+S POR RZ
2 x WANDA P532 22x9.50-10 4PR TL
1 x KENDA K764 140/70-14 68S 6PR TL #E
1 x DURO DM1003 150/80-15 70S E#
2 x RADAR 255/55RF18 DIMAX 4SEASON 109V XL TL #E 3PMSF DSC0564 Run-F
1 x RADAR LT265/70R17 RENEGADE R7 MT 121/118Q 10PR OWL #E M+S POR RZ
1 x LINGLONG 165/60R15 GREEN-Max HP010 77H TL #E 221006605
2 x LINGLONG 275/40R19 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 101T TL #E 3PMS
1 x KENDA K262 3.50-18 56P TT #E
1 x DURO HF247 21x10-8 35G 4PR E#
1 x DURO HF240B 145/70-6 2PR NHS
3 x RADAR 33x12.50R18LT RENEGADE RT+ 118Q 10PR #E M+S POR RND0032
1 x LINGLONG LT235/85R16 CROSSWIND MT 120/116Q TL POR 221010724
1 x DURO DM1005 2.75-10 37J TT E#
1 x KENDA K280 130/80-17 65P 4PR #E
2 x RADAR 205/65R16C ARGONITE RV-4 107/105T TL #E M+S RGD0036
1 x KENDA K433F 120/70-15 56S 4PR TL #E
1 x Dętka KENDA 3.25/3.50-21 TR-4 1,3mm
1 x LEAO 480/70R28 LR700 140A8/137B TL 231002805
1 x RADAR 35x12.50R18LT RENEGADE R7 MT 123K OWL #E POR RZD0101
1 x Dętka KENDA 3.25/3.50-18 TR-4 1,3mm
1 x DURO DM1091 130/60-13 53M E#
1 x ITP MEGA MAYHEM 28x11-14 TL 58F 6PR 6P0044 #E Made in USA
3 x WINDFORCE 195/50R15 CATCHFORS A/S 82V TL #E 3PMSF
1 x LINGLONG 225/45R19 GREEN-Max ACRO 96W XL TL #E 221011821
1 x DURO HF912A 120/70-12 51J E#
1 x RADAR 195/60R15 DIMAX 4SEASON 88V TL #E 3PMSF RGC0126
1 x RADAR 145/80R13 Renegade Classic 74Q TL M+S RND0081
1 x LINGLONG 215/65R15 GREEN-Max HP010 100H TL #E 221001636
1 x LEAO 480/70R38 LR700 145A8/142B TL 231002808
1 x DURO HF224 18x6.50-8 4PR TL
1 x RADAR 185/65R14 RPX800 86H TL #E M+S RSC0001
1 x LINGLONG 235/70R16 R620 106T TL #E 221005276
1 x RADAR 275/40RF19 Dimax R8+ 101Y TL #E M+S DSC0463 Run-Flat
1 x DURO HF307 4.00-18 64P NHS
1 x DURO HF207A 200x50 2PR DOT2008 xxx
1 x DURO HF252B 5.00-12 4PR TT
1 x LINGLONG 195/80R14C GREEN-Max Van 106/104P TL #E 221007947
1 x JOURNEY P350 25x10-12 50J 6PR E#
1 x LINGLONG 175/70R14 GREEN-Max ET 88T XL TL #E 221000480
1 x RADAR 155/80R13 Rivera PRO 2 79T TL #E M+S RGC0134
1 x DURO HF903 130/80-12 69L #E
1 x DURO HF916 140/60-13 57L E#
2 x RADAR LT265/60R18 RENEGADE RT+ 119/116Q 10PR #E M+S POR RND0088
1 x LINGLONG 145/70R13 GREEN-Max ET 71T TL #E 221000024
1 x LINGLONG 165/70R13 GREEN-Max Winter HP 79T TL #E 3PMSF 221004031
1 x DURO HF296A 110/80-10 58J E#
1 x JOURNEY P3057 30x10.00R15 8PR TL #E
1 x ITP ULTRACROSS R-SPEC 30x10R15 NHS 6P0255 Made in USA
2 x Dętka KENDA 3.00/3.25-10 JS-87C 1,3mm
1 x RADAR 225/60R16C ARGONITE RV-4 111/109T TL #E M+S RGD0068
1 x SUNF A-041 25x8-12 65J 6PR E#
1 x SUNF A-050 26x11-12 6PR 70J TL #E
2 x Dętka JOURNEY 15X6-6 TR13BU TUBE
2 x DURO HF224 18x8.50-8 4PR TL
2 x DURO HF224 15x6-6 4PR TL
1 x RADAR LT295/65R20 RENEGADE AT-5 129/126S 10PR OWL #E M+S 3PMSF R
1 x DURO HF255 18x9.50-8 4PR TL
1 x RADAR 265/35ZR18 Dimax R8+ 97Y XL #E M+S DSC0108
1 x KENDA K785F MILLVILLE II 70/100-19 42M NHS
1 x LINGLONG 215/40R17 GREEN-Max 87W TL #E 221008723
3 x KENDA BEAR CLAW HTR K587 26x11R12 55N 8PR TL #E
1 x LINGLONG T125/80R15 T010 95M TL #E 221015841
1 x WINDFORCE P265/70R17 CATCHFORS AT 115T 4PR TL WI314W1
1 x SUNF A-031 22x11-9 48J 6PR
1 x WINDFORCE 195/65R15 CATCHFORS AllSeason 91H TL #E 3PMSF WI982H1
1 x WINDFORCE 225/65R17 PERFORMAX SUV 102H TL #E WI144H1
1 x KENDA K433F 120/70-14 55S TL #E
1 x LEAO 165/45R16 NOVA-FORCE HP 74V TL #E
1 x LEAO 420/90R30 LR861 147A8/144B TL 231002060
1 x WINDFORCE 195/60R15 CATCHFORS AllSeason 88H TL #E 3PMSF WI981H1
2 x LINGLONG 175/65R14 GREEN-Max ET 86T XL TL #E 221000372
2 x LEAO 480/80R42 LR861 156A8/156B TL 231002810
2 x LINGLONG 225/55R16 GREEN-Max AllSeason 99V TL #E 3PMSF 221013982
2 x Dętka KENDA 4.25/4.60-16 TR-6 1,3mm
1 x RADAR 235/55R18 DIMAX 4SEASON 104V XL TL #E 3PMSF DSC0341
1 x SUNF A-021 20x10-9 47J 4PR E#
3 x ITP ULTRACROSS R-SPEC 32x10R15 102F 6P0256 #E Made in USA
1 x WINDFORCE 275/70R16 PERFORMAX SUV 114H TL #E WI100H1
1 x KENDA K433F 120/70-16 57P 4PR TL #E
1 x RADAR 165/65R13 Rivera PRO 2 77T TL #E M+S RGC0166
2 x HURRICANE 15x7 4/156 4+3 1528644536B Matte Black
1 x LINGLONG 215/55R17 GREEN-Max AllSeason 98V XL TL #E 3PMSF
1 x ITP TORNADO 14x7 4/156 4+3 Matte Black with milled 1421952727B
1 x WINDFORCE 285/50R20 ICEPOWER 116H XL TL #E 3PMSF WI1022H1
1 x SUNF A-032 25x10-12 70J 6PR E#
2 x RADAR 35x12.50R18LT RENEGADE RT+ 123K 10PR #E POR RND0039
2 x DURO Go-kart HF242B 10x4.50-5 4PR +20mm
2 x WANDA P811 5.70-8 77M 6PR TL E#
1 x WANDA P512 16x7.50-8 4PR TL
1 x LINGLONG 255/50R20 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 109H XL TL #E 3
1 x SUNF D-009 140/70-13 65P 6PR TL E#
1 x DURO DI5009 190/50-12 6PR TL
1 x DURO HF296B 3.50-10 51J E#
1 x RADAR 205/45ZR17 Dimax R8 88Y XL TL #E M+S DSC0582
3 x LINGLONG 165/70R14 GREEN-Max ET 81T TL #E 221004355
1 x LEAO 420/85R34(16.9R34) LR861 142A8/139B TL 231002790
1 x LINGLONG 215/60R17 GREEN-Max AllSeason 100V XL TL #E 3PMSF
1 x WANDA P508 18x9.50-8 6PR TL
2 x WANDA P332 4.10/3.50-4 4PR TL
1 x RADAR 195/40ZR17 RPX800 81W XL TL #E M+S RSC0058
1 x WINDFORCE 165/70R14C MILE MAX 89/87R TL #E WI447H1
1 x LEAO 320/85R36 LR861 128A8/125B TL 231002768
1 x WINDFORCE 205/65R16 CATCHGRE GP100 95H TL #E WI686H1
2 x JOURNEY WU08 30x10-14 8PR 79F TL NHS
3 x KENDA K764 140/60-14 64S 6PR TL #E
1 x DURO HF912A 110/70-12 47J E#
1 x RADAR 245/50ZR18 Dimax R8+ 104Y XL TL #E M+S DSC0075
1 x LINGLONG 165/40R17 GREEN-Max HP010 75V TL #E 221000138
1 x RADAR 245/45RF18 DIMAX 4SEASON 100W XL TL #E 3PMSF DSC0344 Run-F
1 x RADAR 185/70R13 Dimax Classic 86V TL White Wall (20 mm) M+S RNC0
2 x DURO HF308 4.00-18 64P E#
1 x DURO HF918 130/70-17 62H E#
1 x RADAR 255/60R17 RPX800+ 110V XL TL #E M+S RSC0288
1 x JOURNEY P361 16x8-7 20J 4PR E#
1 x RADAR 245/35R20 Dimax R8+ 98Y TL #E M+S DSC0140
1 x LINGLONG 155/70R13 R701 75N TL #E 221011529
1 x RADAR 185/70R14 Dimax Classic 88V TL M+S RNC0057
2 x RADAR 215/60R16C ARGONITE RV-4 103/101T TL #E M+S RGD0037
1 x LINGLONG 255/45R19 GREEN-Max ACRO 104W XL TL #E 221011816
1 x LINGLONG 175/70R13 R701 86N XL TL #E 221011533
1 x WINDFORCE 215/65R16 CATCHFORS AllSeason 102H XL TL #E 3PMSF WI98
1 x RADAR 215/60R16 DIMAX 4SEASON 99V XL TL #E 3PMSF DSC0228
3 x RADAR 35x12.50R24LT RENEGADE RT+ 114Q #E M+S POR RND0123
1 x LINGLONG LT265/75R16 CROSSWIND MT 123/120Q TL Off-road 221006356
1 x RADAR 215/65R16 DIMAX ALPINE 102H XL #E 3PMSF RASYCN0167
1 x RADAR 255/55R20 RENEGADE AT-5 110H XL TL #E M+S 3PMSF RZD0305
1 x JOURNEY P336 20x10-9 34J 4PR E#
1 x RADAR 35x12.50R17LT RENEGADE R7 MT 125K OWL #E POR RZD0100
1 x WANDA P332 18x6.50-8 4PR TL
2 x Dętka KENDA 3.25/3.50-16 TR-4 1,3mm
1 x WINDFORCE 155/65R14 CATCHFORS PCR 75H TL #E 4WI1104H1
1 x LEAO 520/85R42(20.8R42) LR861 157A8/154B TL 231002815
1 x RADAR 275/45ZR20 Dimax R8+ 110Y XL TL #E M+S DSC0452
1 x LINGLONG 225/50R17 GREEN-Max 98W XL TL #E 221008714
2 x Dętka JOURNEY 2.80/2.50-4 TR87BU TUBE
1 x SUNF A-011 16x8-7 20F 6PR E#
1 x ITP TWISTER 1422328536BR 14x7 4/136 5+2 Machined RIGHT
1 x LINGLONG 205/70R15C GREEN-Max VAN 4Season 106/104R TL #E 3PMSF 2
1 x RADAR 175/80R14C ARGONITE RV-4T 99/98N 8PR TL #E M+S RGD0067
1 x Opona WINDFORCE 165/70R13 CATCHFORS AllSeason 79T TL #E 3PMSF WI
1 x DURO HF333 3.00-21 51P E#
1 x DURO DI2010 BUFFALO 26x9R14 6PR NHS
1 x ITP MUD LITE XL 26x9-12 49F 6PR 5EA3P6 #E Made in USA
2 x LINGLONG 235/45ZR17 GREEN-Max 97W XL TL #E 221008732
1 x WINDFORCE 215/50ZR17 CATCHPOWER 95W XL TL #E WI085H1
1 x DURO Go-kart HF242 11x7.10-5 4PR
1 x LINGLONG 185/75R16C GREEN-Max Winter VAN 104/102R 8PR TL #E 3PMS
1 x LINGLONG 165/70R13 R701 79N TL #E 221011526
1 x KENDA K262 2.75-21 45P 4PR TT #E
2 x Dętka KENDA 2.75/3.00-15 TR-4 1,3mm
2 x RADAR 225/55R18 DIMAX 4SEASON 102V XL TL #E 3PMSF DSC0562
3 x DURO HF348 90/80-16 54J E#
1 x LINGLONG 225/60R17 GREEN-Max AllSeason 103V XL TL #E 3PMSF 22101
2 x RADAR 195/75R16C ARGONITE RV-4 110/108T TL #E M+S RGD0040
1 x WINDFORCE 165/60R14 CATCHFORS AllSeason 75H TL #E 3PMSF WI966H1
1 x KENDA K777F 90/90-21 54R 4PR #E
1 x Duro HF319 3.25-18 4PR 52P E#
1 x WANDA P285 130/60-13 4PR TL #E
1 x DURO HF335 4.60-17 62P PR4 NHS
2 x RADAR 235/50RF18 DIMAX 4SEASON 101W XL TL #E 3PMSF DSC0563 Run-F
1 x RADAR 185/80R16 Dimax Classic 93H TL M+S RNC0060
1 x DURO DM1153 100/90-19 57M NHS Hard
1 x DURO HF224 22x11-8 4PR TL
1 x JOURNEY P3057 32x10R15 8PR TL #E
1 x DURO HF319 2.75-18 42P E#
1 x WANDA P301A 4.00-6 4PR TL
1 x DURO Go-kart HF242 10x4.50-5 4PR
1 x LINGLONG 155/65R13 GREEN-Max ET 73T TL #E 221000051
1 x Nakrętki DATEX 3/8"-24 FLAT 14mm ALUG11BX 16 sztuk
1 x DURO DI2039 Power Grip V2 30x10R14 81N 8PR TL #E
1 x LINGLONG 225/50RF17 GREEN-Max ACRO 94W XL TL #E Run-Flat
2 x DURO HF257A 200/60-14.5 10PR
1 x JOURNEY P3036 30x10.00R15 8PR TL
1 x DURO DM1157F 100/80-16 50P E#
1 x LINGLONG LT255/70R16 CROSSWIND MT 115/112Q TL POR 221010728
1 x Dętka KENDA 16x8-7 TR-6
1 x ITP TWISTER 14x7 4/156 5+2 Machined LEFT 1422329536BL
1 x RADAR 205/70R15 Dimax Classic 96V TL M+S RGC0313
1 x DURO DI5005 23x8.50-12 4PR TL
1 x WINDFORCE 295/80R22.5 WD2060 152/149L TL #E 401000216 - oś napęd
1 x FEDERAL LT205/80R16 Couragia MT 110/108Q TL 8PR OWL POR 460D63FE
1 x ITP HURRICANE 1428636536B 14x7 4/110 5+2 Matte Black
1 x SUNF A-045 30x10-14 6PR 75J TL #E
1 x Dętka KENDA 2.50/2.75-17 TR-4 1,3mm
1 x LEAO 520/70R38 LR700 150A8/150B TL 231002813
1 x RADAR 185/60R15 DIMAX ALPINE 88T XL #E 3PMSF RASYCN0152
1 x RADAR 275/55ZR19 Dimax R8+ 111Y TL #E M+S DSC0204
1 x RADAR 225/40ZR18 Dimax R8+ 92Y XL TL #E M+S DSC0465
2 x RADAR LT245/75R16 RENEGADE RT+ 120/116Q #E M+S POR RND0097
1 x RADAR 225/45ZR17 Dimax R8 94Y XL #E M+S DSC0367
1 x DURO HF224 20x10-10 4PR TL
1 x DURO HF296A 100/90-10 56J E#
2 x WINDFORCE 165/70R14 CATCHGRE GP100 85T XL TL #E WI397H1
1 x RADAR LT295/70R17 RENEGADE R7 MT 121/118Q 10PR OWL #E M+S POR RZ
1 x DURO HF314A 80/80-16 45P E#
1 x DURO HF908F 110/70-12 56J E#
1 x WINDFORCE 235/55R18 PERFORMAX SUV 104H XL TL #E WI147H1
1 x KENDA K785 MILLVILLE II 90/100-16 52M NHS
1 x DURO 9.00-16 DI6013 SAND MASTER 112/110H TL DOT2016
1 x DURO DI2005 BLACK HAWK II 19x7-8 13N 2PR NHS
1 x LEAO 540/65R34 LR650 145D/148A8 TL 231002819
1 x SUNF D-009 120/80-14 64P 6PR TL E#
1 x ITP HOLESHOT GNCC 20x10-9 (255/55-9) TL 38L 6PR 5E2025 #E Made i
1 x RADAR 205/70R14 Dimax Classic 95W TL M+S RNC0059
1 x LINGLONG 255/40R18 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 95T TL #E 3PMSF
1 x ITP TERRACROSS R/T 25x10-12(255/65R12) 50N 6PR 5E0424 E# Made in
2 x WANDA P332 18x10.50-10 4PR TL
1 x RADAR 265/50ZR19 Dimax R8+ 110Y XL TL #E M+S DSC0119
1 x LINGLONG 185/70R14 GREEN-Max AllSeason 88H TL #E 3PMSF 221013943
1 x WANDA P6020 120/70-12 6PR TL #E
3 x DURO HF282 6.50-10 10PR TT widlak
1 x RADAR 205/75R14C RLT-71 109/107R TL #E M+S RAD0039
1 x RADAR 35x12.50R18LT RENEGADE AT-5 123S 10PR OWL #E M+S 3PMSF RZD
1 x KENDA Big Block Paver K678 140/80-18 70H TL #E
2 x ITP ULTRACROSS R-SPEC 31x9.50R15 8PR 101F TL 6P0516 NHS Made in
1 x Dętka KENDA 90/100-16 TR-6 TUFF TUBE 2,4mm
1 x RADAR LT285/50R20 RENEGADE RT+ 119/116Q #E M+S POR RND0086
1 x RADAR 33x12.50R20LT RENEGADE RT+ 119Q #E M+S POR RND0035
1 x LINGLONG 175/70R13 GREEN-Max Winter HP 82T TL #E 3PMSF 221004033
1 x Dętka KENDA 24x9.00-11 TR-6
1 x LINGLONG 185/60R12C R701 104/101N TL #E 221002607
2 x DURO DI2042 29x10R15 8PR 81Q E#
1 x LINGLONG 165/65R13 GREEN-Max ET 77T TL #E 221000175
1 x LINGLONG 215/60R16 GREEN-Max HP010 95H TL #E 221001590
1 x DURO HF308 3.00-16 43P 4PR E#
1 x Opona WINDFORCE 235/55R19 CATCHPOWER SUV 105V XL TL #E 1WI595H1
2 x RADAR 165/65R14 Rivera PRO 2 83H XL TL #E M+S RGC0141
1 x JOURNEY P350 25x8-12 38J 4PR E#
1 x LINGLONG 185/60R14 GREEN-Max Winter HP 82T TL #E 3PMSF 221004040
1 x RADAR 185/55R14 RPX800 80H TL #E M+S RSC0055
1 x RADAR 255/45ZR18 Dimax R8+ 103Y XL TL #E M+S DSC0107
1 x DURO DM1092 120/70-16 57P E#
1 x WANDA H8023 4.00-8 4PR TT
1 x DURO DM1092 120/60-13 55R E#
1 x KENDA BEAR CLAW HTR K587 27x11R12 56N 8PR TL #E
1 x WINDFORCE 195/50R15 SNOWPOWER 82H TL #E 3PMSF WI187H1
1 x Dętka KENDA 3.50/4.00-18 TR-6 1,3mm
1 x DURO DI2011 BERM RAIDER 22x11-10 42J 4PR E#
1 x JOURNEY P350 26x9-12 49J 6PR E#
1 x SUNF A-036 22x10.00-9 6PR NHS
1 x SUNF A-003 20x10-8 6PR NHS
1 x RADAR 185/70R13 Dimax Classic 86V TL M+S RNC0072
1 x KENDA CATACLYSM K6702F 130/70-18 63H TL #E
1 x WANDA P332 18x8.50-10 4PR TL
1 x &Opona WINDFORCE 265/70R17 PERFORMAX SUV 115H TL #E WI099H1
1 x RADAR 275/40ZR19 Dimax R8+ 105Y XL TL #E M+S DSC0202
1 x WANDA P332 18x7-8 4PR TL
1 x LINGLONG 195/70R14 GREEN-Max ET 91T TL #E 221008009
1 x KENDA K786 WASHOUGAL II 110/100-18 64M NHS
1 x RADAR 245/65R17 RPX800+ 111H XL TL #E M+S RSC0084
1 x LINGLONG 195/50R13C R701 104/101N TL #E 221002650
1 x Dętka KENDA 2.50/2.75-16 TR-4 1,3mm
1 x LINGLONG 205/65R16 GREEN-Max HP010 95H TL #E 221001393
1 x DURO DI2005 BLACK HAWK II 18x9.5-8 15F 2PR NHS
1 x JOURNEY P375 26x9-12 49J 6PR E#
1 x DURO DM1153 110/100-18 64M NHS Hard
1 x KENDA K764F 120/70-12 51P 4PR TL #E
1 x LINGLONG 225/45R19 GREEN-Max 96W XL TL #E 221008716
1 x KENDA IBEX K774F 80/100-21 51M #E 17522046
1 x Opona KENDA K433F 100/80-14 TL #E D
1 x WANDA P512 18x9.50-8 4PR TL
1 x KENDA BEAR CLAW K299 23x10-10 62F 6P TL #E
1 x KENDA BEAR CLAW HTR K587 28x9R14 51L 8PR TL #E
1 x LINGLONG LT305/70R16 CROSSWIND MT 118/115Q TL POR 221010730
1 x JOURNEY P375 25x8-12 43J 6PR E#
1 x WANDA P825 20.5x8.00-10 90M 8PR TL E#
1 x RADAR 35x12.50R22LT RENEGADE RT+ 121Q #E M+S POR RND0044
1 x WANDA P332 20x10-8 4PR TL
1 x WANDA P512 20x8-10 4PR TL
1 x DURO DI2025 POWER GRIP 25x10R12 55N 6PR E#
1 x WANDA P332 11x4-5 4PR TL
1 x LINGLONG 185/70R14 GREEN-Max ET 88T TL #E 221000762
1 x DURO DI2012 21x7-10 25N 4PR E#
1 x WINDFORCE 215/65R17 PERFORMAX SUV 99H TL #E WI242H1
1 x RADAR 205/75R16C ARGONITE RV-4 113/111R TL #E M+S RGD0052
1 x WANDA P301 3.50-8 4PR TT
1 x SUNF A-021 225/45-9 47N 6PR E#
1 x WANDA P508 18x8.50-8 6PR TL
1 x RADAR 155/65R13 Rivera PRO 2 73T TL #E M+S RGC0132
1 x KENDA K433F 120/80-14 58S TL #E
1 x Dętka KENDA 25x8.00-12 TR-6
1 x KENDA K764 140/70-12 60M 4PR TL #E
2 x Dętka JOURNEY 13X6.50-6 TR13BU TUBE
1 x KENDA Big Block Paver K678 150/70-17 TL #E
1 x DURO HF261A 80/100-16 43P 4PR E#
2 x LEAO 380/85R28(14.9R28) LR861 133A8/130B TL 231002778
1 x RADAR 165/65R14 DIMAX 4SEASON 79H TL #E 3PMSF RGC0114
1 x LINGLONG 285/35R20 Green-Max Winter ICE I-15 SUV 100T TL #E 3PMS
1 x KENDA CATACLYSM K6702 130/90-16 73H TL #E
1 x DURO HF908 130/70-12 59J E#
1 x SUNF D-006X 130/60-13 53M 4PR TL #E
1 x WANDA H8023 3.50-8 4PR TT
1 x LINGLONG 165/65R15 GREEN-Max AllSeason 81T TL #E 3PMSF 221013951
1 x JOURNEY P3035 25x8R12 60J 6PR TL
1 x WANDA P332 20x8-10 4PR TL
1 x LINGLONG 175/70R13 GREEN-Max ET 82T TL #E 221000404
1 x ITP TERRACROSS R/T 26x9R12(230/80R12) TL 49N 6PR 5E0475 E# Made
1 x WINDFORCE 205/60R16 CATCHFORS AllSeason 96H XL TL #E 3PMSF WI985
1 x SUNF A-048-1 26x9-12 WARRIOR 65J 6PR E#
1 x DURO DM1092 140/70-14 62P E#
1 x LEAO 560/45R22.5 FL300 152D TL
1 x KENDA K270 DUAL SPORT 2.75-21 45P #E
1 x LINGLONG 175/65R15 GREEN-Max Winter HP 88H XL TL #E 3PMSF 221013
1 x JOURNEY P357 20X10-9 34J 4PR E#
1 x RADAR LT285/60R18 RENEGADE RT+ 118/115Q #E 3PMSF POR RANCCN0169
1 x WINDFORCE 245/45ZR18 CATCHPOWER 100W XL TL #E WI126H1
1 x RADAR 295/30ZR22 Dimax R8+ 103Y XL #E M+S RASYCN0010
1 x ITP MUD LITE XL 27x10-12(255/75-12) TL 60L 6PR 5EA345 #E Made in
1 x LINGLONG 225/55R18 GREEN-Max 4x4 HP 98V TL #E 221009408
1 x KENDA K576 26x9-14 82F 8PR TL #E
1 x KENDA BEAR CLAW HTR K587 26x9R14 48N 8PR TL #E
1 x LINGLONG T145/90R16 T010 106M TL #E 221014926
1 x JOURNEY P375 26x12-12 58J 6PR E#
1 x LINGLONG 185/60R15 GREEN-Max Winter HP 88H XL TL #E 3PMSF 221004
1 x DURO HF903 130/60-13 55J E#
1 x KENDA 225/50ZR17 KR20 98W E/C/72 K248B741
1 x LINGLONG 215/65R16 R620 98H TL #E 221001668
1 x RADAR LT285/75R16 RENEGADE RT+ 121/117Q #E POR RND0101
1 x DURO HF348 80/90-16 48P E#
1 x WANDA Go-kart WD-F1 11x7.10-5 4PR TL
1 x DURO DI2036 KADEN 26x9R14 61K 4PR E#
1 x SUNF A-043 26x11R14 66N 6PR E#
1 x KENDA K761K 150/80-16 71H TL #E
1 x WANDA P332 16x6.50-8 4PR TL
1 x RADAR 255/60R15 Dimax Classic 102W TL M+S RNC0084
1 x Dętka KENDA 2.75/3.00-16 TR-4 1,3mm
1 x KENDA K711 120/70-12 51L TL #E
1 x LINGLONG 155/80R13C GREEN-Max Van 91/89P TL #E 221007661
1 x Opona WINDFORCE 205/70R15C MILE MAX 106/104R TL #E WI449H1
1 x WINDFORCE 295/35R24 CATCHPOWER SUV 110V XL TL #E WI531H1
1 x LINGLONG T125/80R18 T010 100M TL #E 221011986
1 x RADAR 215/35ZR17 RPX800 83W XL TL #E M+S RSC0249
1 x RADAR 195/55R20 DIMAX ECO 95H XL TL #E M+S RASYCN0130
1 x DURO HF243 MUD&SAND 22x11-9 4PR NHS
1 x RADAR 225/45R18 DIMAX ALPINE 95V XL #E 3PMSF RASYCN0183
1 x SUNF B-008 100/90-18 56M 4PR TT NHS
1 x KENDA K280 3.00-21 51P 4PR #E
1 x DURO DI2021 18x9.5-8 2PR NHS
427.575,33zł
Obecnie nie ma recenzji produktów
waluta
PayByNet - bezpośrednie płatności internetowe
Giełda transportowa espedytor.pl